top of page

2018 PISA Testi Sonuçları Açıklandı: Umut Verici Gelişim

Güncelleme tarihi: 14 Ara 2023


Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


Üç yılda bir düzenlenen PISA testi sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlarda Türkiye'nin sıralaması 53. sıradan 40. sıraya yükseldi. Bu sonuçlar açılımı "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü" olan OECD'ye katılan ülkeler arasında her üç yılda bir düzenlenen açılımı "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı" olan PISA testinin 3 farklı kategoride yani her ülkenin kendi dilinde; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu başlıkları altında cinsiyet olarak eşit dağılım sağlayacak şekilde 15 yaşında olan bireyler arasında gerçekleşen sınav sonucunda hesaplanıyor.


Hesaplamaya matematik okuryazarlığı, fen Bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri konu başlıklarının yanı sıra; öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. PISA araştırmasında kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.


Sonuçlar Nasıl?

Okuma Becerileri

PISA 2015 uygulaması kapsamındaki fen okuryazarlığı performansı ortalama puanlar bazında ele alındığında katılımcı tüm ülkelerdeki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (480) ve Türkiye’deki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (428) olduğu görülmektedir.


Son yapılan PISA 2018 uygulaması sonuçlarına göre fen okuryazarlığı performansı ortalama puanlar bazında ele alındığında katılımcı tüm ülkelerdeki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (487) ve Türkiye’deki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (466) olduğu görülmektedir.


Matematik Okuryazarlığı

PISA 2015 uygulaması kapsamındaki fen okuryazarlığı performansı ortalama puanlar bazında ele alındığında katılımcı tüm ülkelerdeki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (461) ve Türkiye’deki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (420) olduğu görülmektedir.


Son yapılan PISA 2018 uygulaması sonuçlarına göre fen okuryazarlığı performansı ortalama puanlar bazında ele alındığında katılımcı tüm ülkelerdeki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (489) ve Türkiye’deki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (454) olduğu görülmektedir.


Fen Bilimleri okuryazarlığı

PISA 2015 uygulaması kapsamındaki fen okuryazarlığı performansı ortalama puanlar bazında ele alındığında katılımcı tüm ülkelerdeki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (465) ve Türkiye’deki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (425) olduğu görülmektedir.


Son yapılan PISA 2018 uygulaması sonuçlarına göre fen okuryazarlığı performansı ortalama puanlar bazında ele alındığında katılımcı tüm ülkelerdeki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (489) ve Türkiye’deki öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının (468) olduğu görülmektedir.


PISA 2018 Sonuçları Tablosu:


2015 PISA Sonuçları Tablosu:

PISA ile İlgili Merak Edilen Sorular

PISA nedir?

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır.


PISA’nın amacı nedir?

PISA’nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir. Ayrıca gençlerimizi daha iyi tanımak; onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır.


PISA neyi ölçmektedir?

PISA’da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. PISA araştırmasında kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.


PISA kimler tarafından yürütülmektedir?

PISA; kısa adı OECD olan “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü”nün bir eğitim araştırmasıdır. Bu araştırma, OECD Eğitim Direktörlüğü’ne bağlı olan PISA Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Araştırmada kullanılan testlerin ve anketlerin geliştirilmesi, analizlerinin yapılması, uluslararası raporun hazırlanması gibi işlemler, PISA Yönetim Kurulu gözetiminde belirlenen bir konsorsiyum tarafından yapılmaktadır.


PISA’nın ulusal düzeyde çeviri ve uyarlama işlemlerinin yapılması, araştırmanın uygulanması, analizlerin yapılması ve ulusal raporun hazırlanması gibi işlemler ise araştırmaya katılan her ülkede belirlenen ulusal merkezler tarafından gerçekleştirilmektedir.


PISA hangi okullarda uygulanmaktadır?

PISA araştırması kapsamında geliştirilen başarı testleri ve anketleri, ülkemizde Nisan ayı içerisinde uygulanmaktadır. Araştırmaya katılan ülkelerde; örgün öğretimde kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerin bulunduğu tüm okullar (Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi) bu araştırma katılabilir.


Ülkemizin bu araştırmaya katılma amacı nedir?

Küreselleşen dünyamızda, eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının yanı sıra, uluslararası düzeyde konumumuzu belirlemek amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle belirli referans noktalarına göre ülkemizin eğitim alanında hangi düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesidir. Ülkemiz de OECD üyesi olarak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bu araştırmaya katılmaktadır.


PISA ne zamandan beri uygulanmaktadır? Ülkemiz bu araştırmaya hangi yıldan beri katılmaktadır?

PISA, 2000 yılında uygulanmaya başlamıştır. Üçer yıllık dönemler hâlinde uygulanan araştırmaya ülkemiz, ilk kez 2003 yılında katılmıştır.


PISA’da hangi soru türleri kullanılmaktadır?

PISA’da; çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru türleri kullanılmaktadır.


PISA’ya katılan okul ve öğrencilerin seçiminde hangi yöntemler kullanılmaktadır?

PISA araştırmasına katılacak olan okul ve öğrencilerin seçim işlemi, OECD tarafından tesadüfi (seçkisiz) yöntemle belirlenmektedir.


PISA nasıl uygulanmaktadır?

Öğrenciler, Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme uygulamasının ardından anket uygulamasına katılmaktadırlar.


PISA araştırmasının sonuçları nerede ve nasıl kullanılacaktır?

PISA araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor hâlinde düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılmaktadır. PISA 2015 uygulamasının sonuçları, OECD sekreterliği tarafından Aralık 2016’te açıklanmıştır ve http//www.pisa.oecd.org adresinden yayınlanmıştır. Ayrıca ülkemize ait sonuçlara ilişkin Ulusal Rapor’a da “Anasayfa“‘dan ulaşabilirsiniz.

Kaynak:

MEB/PISA, "PISA 2015 ULUSAL RAPORU", erişim: 4.12.2019, http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf

MEB/PISA, "PISA Nedir?", erişim: 4.12.2019, http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=1823 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page