top of page

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre; Dijital Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Ofisi

Güncelleme tarihi: 14 Ara 2023


Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Bu yazımızda 24 Ekim 2019 Perşembe tarihinde 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nde yer alan Dijital Dönüşüm Ofisine ve görevlerine değineceğiz.    Cumhur Başkanlığı kararnamesine göre, Dijital Dönüşüm: “Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın arttırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül dönüşümü” olarak tanımlanmaktadır.    Buradan yola çıkarak gelecekte dijital dönüşümün her alanda gerçekleşmesini beklemekteyiz. Bunun en somut örneği e-devlet ve e-devletin sunduğu hizmetleri görebiliriz. E-Devlet sayesinde tek tıklama ile ihtiyacımız olan belgeyi indirebiliyor ve kullanabiliyoruz. Bu da iş süreçlerini hızlandırıyor, zaman ve para tasarrufunu sağlıyor ve sosyal refahın artmasına katkıda bulunuyor.    Bu noktada dijital dönüşümü sağlayan birimlere “Dijital Dönüşüm Ofisi” adının verildiğini görüyoruz. Peki Dijital Dönüşüm Ofisinin Görevleri Nelerdir?    1. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek, Dijital Türkiye (e-devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası iş birliğini arttırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,    Dijitalleşen dünyamızda her şey hızlıca değişiyor ve yenileşiyor. Bu anlamda atılan adımlar çok önemlidir. İşlerimizi her zaman hızlıca halletmek isteriz. Bu bağlamda bakacak olursak; Dijital Dönüşüm Ofisi hayatımızı kolaylaştırmanın yanında dijital güvenliğimizi de sağlıyorlar.    2. Kamu dijital yol haritasını hazırlamak    Her kurumun kendi dijital yol haritasını hazırlamaya ihtiyacı vardır. Küçük kobilerden tutun da büyük şirketler ve devletlerin de dijital yol haritasına ihtiyacı vardır. Bu noktada çevreden gelen talepleri süzerek, mevcut dijital yapılar incelenerek ve bulunulan alana özel daha önce neler yapıldığına ve nelerin hedeflendiğini göz önünde bulundurarak kamu için dijital yol haritasının hazırlanması gerekiyor. Bu noktada dijital dönüşüm ofisleri kendisine düşen görevi yerine getireceğinden hiç şüphemiz yoktur.    3. Dijital dönüşüm ekosistemini oluşturmak amacıyla kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirerek bunların dijital kamu hizmetlerinin tasarım ve sunum süceine katılımını teşvik etmek,    İşyeri sahipleri ve yöneticilerin bir çoğunluğu dijital dünyaya adeta bir uçuruma düşecekmiş gibi bakıyor. Yöneticilerin teknolojinin gerisinde kalmaları ülke ekonomisi dahil bir çok alanda olumsuz etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bundan yola çıkarak Dijital Dönüşüm Ofisi dijitalleşmenin faydalarından ve neler yapılabileceğinden işverenlere ve yöneticilere detaylı olarak hizmet vermesi son derece yerinde bir karar. Böylelikle dijital dönüşüm iki kat daha hızlı gerçekleşecektir.    4. Görev alanına giren hususlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan yatırım projesi tekliflerine ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek ve uygulamaya konan projelerle ilgili gelişmeleri takip edip gerektiğinde yönlendirmek,    Kamusal işyerleri dediğimizde inanılmaz bir büyüklük karşımıza çıkıyor. Her kamu kurumu kendi dijital projelerini geliştirebiliyor ve büyütebiliyor. Kamu kurumlarında gerçekleşen projeler için bir denetleyicinin olması projelerin ne kadar zamanda, ne kadar iş gücü ile ne kadar mal edileceğinin hesaplanmasını sağlayacaktır. Dijital Dönüşüm Ofisi burada doğabilecek zararların önüne geçmek için projelerin izleyicisi ve yönlendirici konumda olması projenin ilerleyişi açısından çok güzel bir gelişme olacaktır.    5. Bilgi güvenliğini ve siber güvenliği arttırıcı projeler geliştirmek.    Güvenlik en önemli konulardan biridir. Sistemde yaşanacak siber güvenlik açıklıklar ve zaafiyetleri hem kamu kurumlarına hem de özel kurumlara para, zaman ve itibar kayıplarına neden olacaktır. Bilgi güvenliği ve siber güvenliği arttıracak projelerin geliştirilmesini sonuna kadar destekliyoruz.    6. Kamuda büyük veri ve gelişmiş analiz çözümlerinin etkin kullanımına yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamalara öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak,    Veri analizi siber güvenlik kadar önemli konulardan biridir. Geleceği görmenin en etkili yöntemlerinden biri verileri doğru analiz etmekten geçer. Verileri doğru analiz ederek planlı ve programlı büyümeyi sağlayabilir. Kamu kaynaklarından daha verimli kullanımlar elde edilebilir.    7. Kamuda öncelili proje alanlarında yapak zekâ uygulamalarına öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak,    Yapay zekâyı kısaca tanımlayacak olursak; yapay zekâ makinelerin kendi kendilerine öğrenebilmeleri ve karar verebilmelerini sağlayan yazılımlardır. Bu noktada tüm dünya atılımlar yapıyor. Örneğin insanın ulaşamayacağı radyoaktif bölgelere ulaşmak için veya uzay yolculuklarında insanların ulaşması insan sağlığı açısından sıkıntı oluşturacak noktalara karar verebilen ve öğrenebilen makinelerin gitmesi insanlığı bir adım daha öteye götürecek bir iştir.    Ülkemizin de yapay zekâ konusunda atılımlar yapacak olması bizim için muhteşem olacaktır.    8. Yerli ve milli dijital teknolojilerin kamuda kullanımının arttırılması yoluyla geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla projeler geliştirmek,    Yerli ve milli dijital teknolojiler geliştirmek ülkemiz için dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir adım ötesinde bir olay olarak görüyoruz. Başka bir ülkenin veya ülkede geliştirilen yazılımların güvenliğini ve güncelleştirmesini bizim sağlayamıyor oluşumuz, güvenlik zafiyetlerine neden olacaktır. Özellikle kamu kurumlarının bilgi güvenliği konusunda daha ciddi yerler olduğu göz önünde bulundurursak yazılımların yerli ve milli olması önemlidir. Bu işin birde parasal boyutu var. Dışarıdan temin ettiğiniz yazılımın maliyeti her geçen gün katlanarak artmakta ve buna bir dur denmesi gerekiyor. Güvenlik ve maliyet açısından yerli ve milli yazılımları destekliyoruz.    9. Kamu kurum ve kuruluşlarının dijital teknoloji ürün ve hizmetlerini maliyet etkin şekilde tedarik etmesine yönetlik strateji belirlemek,    Yazılım geliştirmek veya üretmek işin önemli kısmını oluştursa da bilinirliği ve kullanılabilirliği de önemli bir meseledir. Bunun için geliştirilen ürünlerin tanıtılması, anlatılması ve gerekliği eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Dijital Dönüşüm Ofisi’nin bu görevi üstlenmesi kurumlar açısından daha anlaşılır olmayı sağlayacaktır.    10. Görev alanına ilişkin proje ve uygulamalara gerektiğinde destek sağlamak,    Diğer kamu kurumlarından ve gerektiğinde özel kurumlardan gelen devletin menfaatine uygun projeleri desteklemek ve destek verilecek olması kurumların güvenini ve beraber çalışma azmini arttıracaktır.    11. Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanımlanmasına ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek,    Bilinirlik insanlar açısından önemli ne kadar çok kişi gerçekleştirilen çalışmaların ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenirse, kamu kurumlarında yaygınlaşması o kadar kolay olacaktır.    12. Görev alanına giren konularda politika ve strateji önerilerinde bulunmak,    Teknoloji sürekli gelişiyor ve değişiyor. Değişen bu teknolojiler ışından yeni projelerin geliştirilmesi açısından yeni politikalar ve stratejilerin geliştirilmesi de çok önemlidir. Bu konuda arge çalışmalarının normal proje işlerinden daha çok yoğunluk verilmesi daha doğru olur.    13. Cumhurbaşkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak,    Beklentiler ve istekler değiştikçe yeni taleplerin oluşması kaçınılmazdır. Yeni gelişen görevler ışığında yeni işlerin çıkması kaçınılmazdır. Dijital Dönüşüm Ofisi Kadrosunda Hangi Görevler Yer Alıyor? Kısaca Sorumlulukları Nelerdir? Kamu Dijital Dönüşüm Lideri    Dijital Dönüşüm Ofisi’ni yöneten kişi, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Kamu Dijital Dönüşüm Lideridir. Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

 • Kamunun dijital dönüşümüne yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlayan,

 • Kamuda dijital dönüşüm yol haritasını hazırlamak ve dijital dönüşüm ekosistemini oluşturan,

 • Dijital dönüşüm alanında kamuda teknik ve idari kapasiteyi geliştiren,

 • Dünyadaki teknolojik ve yapısal değişimi takip ederek ülkemizde dijital dönüşüm alanındaki reform çalışmalarına katkı sağlayan,

 • Kamuda dijital dönüşüm alanındaki kurumsal mimari çalışmaları koordine etmek ve bu çalışmaların sürekliliğini sağlayan,

 • Kamu kurumlarının hizmet ve süreç envanterleri ile dijital ortamda sundukları hizmetlere yönelik envanterlerin oluşturulması ve güncel tutulmasına yönelik çalışmaları koordine eden,

 • Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri proje yönetimi yetkinliklerini geliştirmeye ve süreç iyileştirme faaliyetlerine yönelik çalışmaları yürüten,

 • Kamuda ihtiyaç duyulan dijital dönüşüm projelerini tespit etmek, bu projeleri hayata geçirmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını koordine eden,

 • Dijital dönüşüm alanında kurumlarla iş birliği içerisinde toplumsal yetkinlik ve farkındalığı artıran,

 • Bireylerin ve firmaların dijital yetkinlikleri ile dijital teknoloji ürün ve hizmetlerine erişim ve kullanım imkânlarını geliştiren ve

 • Meslekler, istihdam piyasası, işgücü nitelikleri ve sosyal yardım mekanizmalarının dijital ekonominin gerektirdiği şekilde dönüştürülmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayan

birim Dijital Dönüşüm Koordinasyon Değiresi Başkanlığı’dır. Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

 • Dijital dönüşüm alanında milli teknolojilerin ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirme ve koordinasyonu sağlayan,

 • Öncelikli sektörleri ve alanları belirlemek, teknoloji yol haritalarını oluşturmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayan,

 • Yerli firma ve ürün envanterlerini oluşturmaya yönelik ilgili kurumlarla iş birliği yapan,

 • Dijital dönüşüm hizmetlerinin etkin şekilde sunulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla kamu kurumlarının ortak ihtiyacı olan teknolojik çözüm ve projeleri geliştiren,

 • Kamu hizmetlerinde dijital teknoloji destekli yenilikçi çözümlerin kullanımına yönelik çalışmalar yürüten,

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün rekabetçi bir yapıda gelişimine ilişkin çalışmalara katkı sağlayan,

 • Kamudaki uygulama deneyimleri ile başarılı olmuş ilgili ürünler için bölgesel ve uluslararası yaygınlaştırma stratejilerini belirlemek ve uygulanmasını takip eden,

 • Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmet maliyetlerini düşürmeye ve ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik alternatif teknolojileri ve etkin temin modellerini geliştiren,

 • Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinin maliyet etkinliği ve teknolojik uyumunu sağlamak amacıyla, toplu şekilde tedarik edilmesine yönelik proje geliştiren,

 • Dijital dönüşüm alanındaki projeleri planlamak, kamunun mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili projelerini bütünleştirmek ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlayan,

 • Kamuda yürütülen dijital dönüşüm projelerinde sistem tasarımı, projelerde kullanılacak yazılım ve donanım unsurları ile proje yönetim metodolojisi açısından uyulması gereken hususlarda kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendiren ve

 • Kamu kurum ve kuruluşlarındaki donanım ve yazılım envanterini oluşturmak ve güncel tutan

birim Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’dır. Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin Ofisin belirlediği strateji ve standartlar doğrultusunda planlanması ve yürütülmesine teknik destek sağlamak, proje süreçlerini sürekli ve düzenli olarak izleyen,

 • Görev alanı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken ulusal ve uluslararası standartları belirlemek ve uygulanmasını koordine eden,

 • Ofis bünyesindeki birimlerin yürüttükleri projelere ilişkin olarak üst seviye uygulama adımları ve performans göstergelerini ilgili paydaşlarla birlikte belirlemek ve bu kriterler çerçevesinde projelerin ilerlemesini izleyerek Başkana raporlayan,

 • Ofisin görev alanına giren konularla ilgili istatistikleri temin etmek, derlemek, dönemsel olarak yayımlamak ve ihtiyaç duyulan istatistiklerin üretilmesi ile ulusal ve uluslararası endeks çalışmalarında gerekli koordinasyonu sağlayan ve

 • Ofisin görev alanıyla ilgili konularda teknik incelemeler, akademik çalışmalar, saha çalışmaları ve benzeri faaliyetleri kapsayan Dijital Dönüşüm Araştırmaları Programını yürüten

birim Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’dır. Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı

 • Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik siber güvenlik stratejileri geliştiren,

 • Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştiren,

 • Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip eden,

 • Kritik altyapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapan,

 • Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşlar konusunda ilgili kurumlara önerilerde bulunan,

 • Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin artırılması suretiyle ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlayan,

 • Özel sektörün kapasitesinin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlenen,

 • Kritik altyapılar başta olmak üzere her alanda, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine ve bu çözümlerin kullanımının kamuda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapan,

 • Kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını korumak amacıyla önleyici ve koruyucu faaliyetler konusunda çalışmalar yürüten ve

 • Kamu kurumlarında ve kritik altyapı işleten kuruluşlarda bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup işletilmesi, teknik standartlar ile usul ve esasların belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında çalışmalar yürüten

birim Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı’dır. Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

 • Kamuda büyük veri ve yapay zekâ uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamaya yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlayan,

 • Kamuda büyük veri teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında gerekli proje ve faaliyetleri destekleyen,

 • Öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük eden,

 • Büyük veri analitiği, güvenliği ve mahremiyeti çalışmalarını yürüten,

 • Kurumlar arası iş birliğini geliştirmek ve kamuda veriye dayalı etkin karar alma süreçlerini oluşturmak amacıyla kamu veri sözlüğü hazırlık çalışmalarını koordine eden,

 • Ulusal düzeyde açık veri konusunda strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlayan,

 • Kamu verisinin paylaşılması amacıyla ulusal Açık Veri Portalini kurmak ve işletmek, kamu kurumlarının Portale veri aktarımına ilişkin usul, esas ve standartları belirleyen ve

 • Türkiye'nin veri depolama, işleme ve iletimi faaliyetleri için bölgesel bir merkez olarak konumlandırılmasına yönelik politika ve strateji önerilerinde bulunan

birim Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı’dır. Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 • Ofisin görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkileri yürütmek, ülkemizi temsil etmek ve koordinasyonu sağlayan,

 • Uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlayan,

 • Ofisin yurtdışındaki tanıtım etkinliklerinin organizasyonu konusunda çalışmalar yürüten,

 • Ofisin görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde takip eden ve

 • Ofisin yurtdışı temsilcilikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten

birim Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı’dır. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

 • Ofisin bilgi ve iletişim teknolojileri ve siber güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili hizmetlerini yürüten,

 • Ofisin internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapan ve

 • Ofisin görev alanıyla ilgili bilgi bankalarının oluşturulmasına yönelik teknik çalışmaları yürütmek ve ilgili sistemleri yöneten

birim Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’dır. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 • Ofisin insan kaynağı politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak, personel istihdamını sağlamak ve personelin özlük işlemlerini yürüten,

 • Ofis personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürüten,

 • Ofisin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürüten,

 • Ofisin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutan ve

 • Ofisin kurumsal iletişim süreçlerini yürüten

birim Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’dır. Hukuk Müşavirliği

 • 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapan ve

 • Dijital dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan düzenlemeler veya ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılması kapsamındaki mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan

Birim Hukuk Müşavirliği’dir. Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-1.pdf Yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla içeriğe ulaşmak için e-bültenimize kaydolabilir ve bizi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

169 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page