top of page

Eğitim365 (K12 - İKampüs) ile Online UZEM Farkını Yaşayın

Güncelleme tarihi: 13 Ara 2023


Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


Pandemi döneminde uzaktan eğitimin bir zorunluluk haline geldiği bu günlerde uzaktan eğitim merkezlerinin yönetimi de zorlaşmaya başladı. Online UZEM işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için yeni kullanım araçlarının geliştirilmesi bir zorunluluk haline geldi. Uzaktan eğitim birimlerinin tüm süreci farklı kollardan yönetmeye çalışması zorlu yönetim süreçlerini göz önüne sermeye başladı.

Online UZEM yönetim paneline sahip olmayan uzaktan eğitimde başlıca yaşanan zorluları sıralayacak olursak;

 • Yönetim, öğretmen, öğrenci ve veli ile olan iletişim sorunları,

 • Ödev takip ile ilgili yaşanan sorunlar,

 • Tahsilat işlerinde yaşanan sorunlar,

 • Öğrenci kayıt işlemlerinde yaşanan sorunlar,

 • İnsan kaynakları ile olan sorunlar,

 • Satın alma ile ilgili yaşanan sorunlar,

 • Online UZEM’e özgü online sanal sınıfların organize edilmesinde yaşanan sorunlar,

 • Ayrıca bu konuda belirtilebilecek Online UZEM faydalarından söz etmek gerekir.


Online UZEM: Yönetim, Öğretmen, Öğrenci ve Veli ile Olan İletişim Sorunları ve Çözüm

Uzaktan eğitim sürecinde okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veli arasında büyük bir iletişim sorunu ortaya çıktı. Yaşanan iletişim sorunlarına telefon ile çözüm getirmek öğrenci sayılarını düşündüğümüz zaman imkansıza yakın bir sorunlar silsilesini gözler önüne seriyor. İletişim konusunda yaşanan bu sorunların önüne geçmek için Eğitim365 (K12 - İKampüs) Online UZEM yardımıyla destek talebinde bulunabilir ve sorunlarınızı hızlıca yetkili kişilere aktarabilir veya yönetim ile paylaşabilirsiniz.


Online UZEM: Ödev Takip ile İlgili Yaşanan Sorunlar ve Çözüm

Uzaktan eğitimde ödevler öğretmenler için takip edilmesi büyük bir yük getiren bir meselelerden biridir. Standart mail yolu ile verilen ve yapılıp öğretmene geri gönderilen ödevleri takip etmesi gerçekten karmaşaya yol açmaktadır. Online UZEM sayesinde öğrencilerin sınıfları, grupları ve öğretmenlerini tanımladıktan sonra öğretmen öğrencisine kolayca ödev verebilir. Öğrenciler, öğretmenlerin verdiği ödevleri yerine getirdikten sonra kolaylıkla sisteme geri yükleyerek öğretmenlerin ödevleri görmesini sağlayabilir.


Online UZEM: Tahsilat İşlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm

Uzaktan eğitimde gerçekleşen ödeme işlemleri farklı farklı platformlardan gerçekleştiriliyor ve takibi zorlaşıyordu. Online UZEM ile tek bir platform üzerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.


Online UZEM: Öğrenci Kayıt İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm

Covid-19 pandemi döneminde öğrenci kayıt işlemleri de zor duruma düştü. Eğitim365 (K12 - İKampüs) uzaktan eğitim Online UZEM vasıtasıyla öğrenci belgeleri de dahil tüm ön kayıt ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.


Online UZEM: Satın Alma ile İlgili Yaşanan Sorunlar ve Çözüm

Uzaktan eğitim ile birlikte teknolojik ihtiyaçlarımız arttı. Artan teknolojik ihtiyaçlar kurum için takibi zor bir durum haline getirdi. Online UZEM sayesinde uzaktan eğitim ihtiyaçlarını anında talep edebilir ve talepten kullanıcıya teslime edilene kadarki süreçleri yönetebilirsiniz.

Bu modülü sadece uzaktan eğitim dönemi için düşünmemek lazım. Normal eğitim-öğretime geçildikten sonra da bu modül ile kurumunuzun tüm ihtiyaçlarını ve zaman aralıklarını tutabileceksiniz. Tuttuğunuz bu verilerin istatistiğini alarak kurumunuzun en çok neye harcama yaptığını görüp, harcamaların daha verimli hale nasıl getirilebileceği konusunda ön çalışma yapabileceksiniz.


Online UZEM’e Özgü Online Sanal Sınıfların Organize Edilmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm

Online sanal sınıf yazılımını Eğitim365 (K12 - İKampüs) sistemine entegre ederek öğretmenlerin rahatlıkla sanal sınıflarını planlamaları sağlanabilir ve sanal sınıfların takibi kolaylıkla yapılabilir. “Öğretmen derse gelmiş mi?, Dersi ne kadar sürede anlatmış?, Hangi öğrenciler derse katılmış?, Öğrenciler derste ne kadar zaman geçirmiş?” gibi birçok istatistiki bilgiyi de elde edebilirsiniz. Alacağını istatistikler ile kurumunuzun ve öğrencilerinizin verimliğini ölçebilirsiniz.


Online UZEM’in Diğer faydaları

 • Çoklu Kampüs Yönetimi: Tüm kampüslerinizi veya şubelerinizi bulut sistemle tek bir merkezden izleyin, denetleyin veya yönetin.

 • Dinamik Raporlama: İstediğiniz kriterlede sınrısız kombinasyonda raporlar alın.Rapor oluştururken tek kısıtınız hayal güzünüz olsun.

 • Güvenli Harcama: Okul içi harcamalarda akıllı kartları kullandırın. Fiziksel paranın çalınma, kaybolma, unutulma riskini ortadan kaldırın.

 • Ciro Takibi: Okuldaki harcama noktalarının anlık ciro takibini yapın. Hangi noktanın kar veya zarar ettiğini anında tespit edin.

 • İndirim Tanımlama: Harcama noktası bazlı indirimler tanımlayın. İndirimler ile ciroları ve alıcı sayısını arttırın.

 • Mobil Ödeme: Okul içi ödemelerin cep telefonu ile de yapılmasını sağlayın. Akıllı kart olmadan da ödeme yapılmasını sağlayın.

 • Evrak Yönetimi: Gelen-giden evrakların takibini yapın, evrakların hızla yanıtlanmasını sağlayın. Evrak nerede, kim ne zaman hangi işlem yaptı anlık görüntüleyin.

 • Evrak Numaralandırma: Gelen-giden evrakların takibini yapın, evrakların hızla yanıtlanmasını sağlayın. Evrak nerede, kim ne zaman hangi işlem yaptı anlık görüntüleyin.

 • Tarih Hatırlatma: Sistem tarafından kritik tarih hatırlatması alın. İş akışınızı kontrol altında tutun.

 • Dijital Arşiv: Dijital evrak arşivi oluşturun. Geçmiş evrakların takibini sağlayın.

 • Evrak Güvenliği: Evraklarda değişiklik yapılmasını önleyin. Evrak güvenliğinizi sağlayın.

 • Evraklara Hızlı Erişim: Dijital evrak organizasyonu ile arşivlere hızlı erişim sağlayın. Tek tıkla aradığınız evrak veya dosyaya ulaşın.

 • Evrak Önem Derecesi: Evraklar için önem derecesi belirleyin. Her biri için öncelik sırası tanımlayın.

 • Okul Güvenliği: Tüm kullanıcıların giriş ve çıkış günlerini, saatlerini kayıt altına alın. Herkes için okulunuzda eksiksiz güvenlik sağlayın.

 • Kart Yetkilendirme: Saatlik, günlük ya da belirli bir süre için belirlenen karta giriş yetkisi verin. Belirlenen sürede belirlenen geçişlerin yapılmasına izin verin.

 • Öğrenci Yoklamaları: Kart veya parmak izi okuyucular ile devamsızlıkları takip edin. Yoklamayı hızlı ve kolay şekilde yapın.

 • Personel Devam Kontrolü: Personelin devamlılığını, giriş ve çıkış saatlerini kaydedin. Çalışan disiplinini sağlayın.

 • Güvenlik Kontrolü: Herhangi bir anda içerideki kullanıcı sayısını tespit edin. İçeride bulunanların detaylı listesine anında ulaşın.

 • Geçiş İstatistikleri: Aylık, haftalık, günlük veya saatlik giriş-çıkış istatistikleri oluşturun. Kurumunuzun giriş-çıkış yoğunluğunu tespit edin.

 • Çift Taraflı Geçiş: Geçiş sistemlerinin (turnike veya kapı) tek ya da çift taraflı kullanımını sağlayın. Zaman, yer ve para tasarrufu sağlayın.

 • Kullanıcı Verileri: Kurumunuza hangi gün hangi saatte kim veya kimler giriş çıkış yapmış anlık görüntüleyin. Gelen-giden herkesten haberiniz olsun.

 • Turnike Yetkilendirme: Turnike ve terminal bazlı yetki tanımlaması yapın. Belirlediğin kişilerin belirlenen turnikelerden geçişine izin verin veya geçişini kısıtlayın.

 • Mobil Geçiş: Turnike veya kapı geçişlerinin cep telefonu ile de yapılmasını sağlayın. Böylece kart unutma problemlerinin önüne geçin.

 • Özlük Bilgileri: Öğrenci görüşmelerini detaylarıyla kayıt edin. Olumlu ve olumsuz (disiplin, ceza veya ödül) tüm olayların yönetimini sağlayın.

 • Özlük Hakları: Ayrılma ve izin talepleri gibi özlük haklarını yönetin. Kullanılmış izinler, kullanılacak izinler veya kalan izinleri hemen görüntüleyin.

 • İş Başvuruları: Sistem üzerinden iş başvuruları alın. Başvuruları dijital ortamda saklayın.

 • Personel Performans Anketi: Çalışanlar için memnuniyet ve performans anketleri oluşturun. Memnuniyet düzeyini iyileştirin, personel performansını yükseltin.

 • Personel Eğitim Takibi: Personelinize eğitim tanımlayın. Personel eğitim süreçlerini ve eğitim sertifikalarının yakından takip edin.

 • Personel Ödemeleri: Hangi personel için ne kadar ödeme yapılmış anında görüntüleyin. Personel maliyetlerini yönetin.

 • Zimmet Listesi: Personele zimmetli eşyaları kayıt altına alın, düzenleyin ve görüntüleyin. Tüm zimmetli eşyaların kontrolünü ve güvenliğini sağlayın.

 • Görev Atamaları: Görevler oluşturun, düzenleyin ve yönetin. Personele göre görev atayın, bu işlerin yakından takibini yapın.

 • Ön Kayıt Alımı: Detaylı ön görüşme formları oluşturun. Bilgilerden faydalanarak ön kayıtların kesin kayıtlara dönüş oranını arttırın.

 • Kesin Kayıt İşlemleri: Ön kayıt bilgilerini ve geçmiş öğrenci bilgilerini kullanarak öğrenci kayıtlarını tamamlayın. Kayıt dönemlerini sorunsuz ve verimli geçirin.

 • Öğrenci Bilgi Sistemi: Detaylı öğrenci bilgilerini (kimlik bilgileri, indirim, burs veya özel açıklamalar) kolayca görüntüleyin. Geniş ve detaylı bir bilgi sistemine sahip olun.

 • E-Okul Veri Aktarımı: E-okul verilerini tek tıkla, Eğitim365 (K12 - İKampüs) sistemine hızlıca aktarın. Türkiye’de ilk ve tek olan yazılımımız sayesinde veri aktarımını çok kolay yapın.

 • Rehberlik Servisi: Öğrenci görüşmelerini detaylarıyla kayıt edin. Olumlu ve olumsuz (disiplin, ceza veya ödül) tüm olayların yönetimini sağlayın.

 • Sağlık Bilgileri: Öğrencilerin okul içi sağlık bilgilerini kaydedin. Sağlık taramalarını takip edin ve gerekli bilgilendirmeleri yapın.

 • Sözleşme Hazırlama: Sistemde kayıtlı olan bilgileri kullanarak kayıt sözleşmeleri hazırlayın. Kayıt işlemlerini hızlandırın.

 • CRM İlişki Yönetimi: Tek tıkla web mesaj, e-posta veya SMS gönderin. Potansiyel ve mevcut öğrencilerle ilişkilerinizi güçlendirin.

 • Duyuru Gönderimi: Zengin metin biçimlendirmeyle kolayca duyurular oluşturun. SMS, e-posta veya web mesaj ile duyuruları hızlıca gönderin.

 • Genel Anketler: Veliler, öğrenciler veya personel için her konuda kolayca anketler oluşturun. Tüm paydaşların güncel düşüncelerini yakından takip edin.

 • Ortak Alan Yönetimi: Salonlar ve laboratuvarlar gibi ortak alanların kullanımını düzenleyin. Kullanım karışıklıklarını önleyin.

 • Etkinlik Yönetimi: Her türlü etkinliği hızlıca oluşturun. Etkinliklerin duyurularını yapın ve katılım onayı alın.

 • Ajanda Yönetimi: Takvimde önemli günleri, tatilleri ve diğer detayları işaretleyin. Okulunuz için önemli günleri unutmayın.

 • Online Okul Mağazası: Online okul mağazanızı oluşturun. Okul tişörtleri, spor giyim veya benzeri birçok ürünün online satışını yapın.

 • Kütüphane Yönetimi: Kitap ekleyin, görüntüleyin veya düzenleyin. Kitap alma-verme işlemlerini takip edin.

 • Form Oluşturma: Okul standartlarına göre formlar oluşturun, ihtiyacınıza göre düzenleyin. Personelinize bilgi girişlerinde kolaylık ve hız sağlayın.

 • Öğrenci İzin Yönetimi: Öğrenci izin taleplerini online sistem üzerinden takip edin. Gerektiğinde izin için veliden onay alın.

 • 7/24 Canlı Takip: Servisleri 2 ile 5 saniye aralıklarla canlı takip edin. Aracın ve öğrencilerin nerede olduğunu anında görüntüleyin.

 • Bölge-Zaman Kontrolü: Servislerin bölge ve zaman kontrolünü sağlayın. Araçların lokasyonlarını inceleyin, kalkış ve varış saatlerini kayıt altına alın.

 • Hız ve Rota Analizleri: Servislerin rotalarını ve hızlarını takip edin, analizlerini yapın. Ulaşım güvenliğinden ödün vermeyin.

 • Aktivite Raporları: Günlük ve aylık aktiviteleri, ceza ve ihlal raporlarını kolayca görüntüleyin. Gerekli uyarıları yapın, önlemlerinizi hemen alın.

 • İhlal Takibi: Servisler için belirlediğiniz kuralların ihlal edilip edilmediğini takip edin. Hız limitlerini, park sürelerini ve mesafeleri kontrol altında tutun.

 • Hızlı Data Hattı: Sistem ile hızlı ve ücretsiz data hatlarına sahip olun. Saniyeler içerisinde anlık takip sağlayın.

 • Filo Yönetimi: Filodaki araçları gruplayın, yakıt analizlerini yapın. Araçlar için güzergâh ekleyin, düzenleyin veya silin.

 • Lisanslı GPS Haritaları: Kullanıcıların tamamına ücretsiz ve lisanslı haritalar sağlayın. Takipleri doğru ve eksiksiz haritalar üzerinden yapın.

 • Veri Saklama: Tüm verilere 24 ay boyunca ulaşın. Verileriniz kaybolmasın veya çalınmasın.

 • Online Tahsilat: Web sayfasından veya mobil cihazlardan 7/24 online ödeme alın. Hem muhasebe çalışanlarınızın hem de velilerin işlerini kolaylaştırın.

 • Kredi Kartına Taksitlendirme: Tüm ödemeler için velilere, kredi kartına 12 Ay’ a kadar taksit imkânı sunun. Tek bir sözleşme ile bankaların ortak sanal pos’ una sahip olun.

 • Öğrenci Muhasebesi: Öğrenci muhasebesinin detaylı kayıtlarını tutun. Tahsilat ve ücret iade sürecini kolaylaştırın.

 • Ödeme Planları: Öğrenci muhasebesinin detaylı kayıtlarını tutun. Tahsilat ve ücret iade sürecini kolaylaştırın.

 • Tahsilat Yönetimi: Tek hesap üzerinden öğrenci ödemelerini ve tahsilat akışını yönetin. Öğrenciler, veliler ve muhasebe çalışanları ödeme işlemlerini kolayca takip etsin.

 • Minimum Maliyet: Online tahsilat, e-fatura entegrasyonu ve otomatik tahsilat sistemi için ek ücretler ödemeyin. Bankalara pos ücreti ve hesap işletim ücreti vermeyin.

 • SMS ile Tahsilat: Tek tıkla ödeme SMS’i gönderin. Veliler de 3D güvenlik sistemini kullanarak ödemeleri cep telefonundan yapsın.

 • E-posta ile Tahsilat: Tahsilatları e-posta ile alın. Veliler, tek tıkla istediği ödemeyi istediği yerden yapsın.

 • Otomatik KMH Takibi: Tahsilat görüntülüme özelliğimiz ile hesabınıza yapılan tüm ödemeleri anında görün. Yanlışlıkların önüne geçin, zamanınızı kontroller için harcamayın.

 • Gecikme Uyarısı: Geciken gelirler için otomatik uyarılar alın. Tahsilat için otomatik ödeme bildirimleri gönderin.

 • Gelir Takibi: Kişi, birim, kurum, okul veya sınıf bazlı gelir takibi yapın. İndirimleri ve bursları kolayca yönetin.

 • Kantin Yönetimi: Kantin ödemelerini akıllı kart ile alın. Kantin yönetimini kolaylaştırın.

 • Mağaza Yönetimi: Fiziksel okul mağazasının yönetimini online yapın. Ödemeleri online veya akıllı kart ile alın.

 • Tedarikçi Ödemeleri: Servis, yemek, gezi veya etkinlik ödemelerini online alın. Tek tıkla kredi kartından tek çekim veya taksitli tahsilat yapın.

 • E-Fatura Gönderimi: Servis, yemek, gezi veya etkinlik ödemelerini online alın. Tek tıkla kredi kartından tek çekim veya taksitli tahsilat yapın.

 • Fatura Zamanlama: Fatura planları oluşturun. Düzenlenen faturalar, belirlenen tarihte ilgili kişilere otomatik gönderilsin.

 • Ücret İndirimi Tanımlama: Her öğrenci veya öğrenci grupları için bir veya birden fazla indirim tanımlayın. Bursları ve indirimleri otomatik yönetin.

 • Toplu Fatura: Faturaları isterseniz tek tek, isterseniz toplu olarak düzenleyin. Düzenlenmiş faturaları bir tıkla gönderin.

 • Satın Alma Talepleri: Kurum içi satın alma taleplerinin kolayca oluşturulmasını sağlayın. Satın alma sürecini yakından takip edin ve yönetin.

 • Teslim Tutanakları: Malzeme teslim tutanaklarını kaydedin. Malzemenin kimin tarafından ne zaman teslim alındığını görüntüleyin.

 • Yetkili Kayıtları: Kurum, birim veya kişi bazlı satın alma kayıtlarını saklayın. Firma yetkililerinin bilgilerine anında ulaşın.

 • Satın Alma Kayıtları: Sarf malzeme, demirbaş veya hizmetlerin satın alma kayıtlarını saklayın. Kurum giriş kayıtlarını ve tutanakları takip edin.

 • Firma Takip: Firma bilgilerini kayıt altına alın. Geçmiş malzeme ve hizmet alımlarının takibini yapın.

 • Fatura Aktarımı: Alınan faturaları otomatik olarak sisteme aktarın. Faturaları dosyalarından ve dosyalar içinde fatura aramayı bırakın.

 • Kurum içi Online Toplantı: Kampüsler veya okullar arasında personelinizle online toplantı gerçekleştirin. Sorunları yakından inceleyin.

 • Online Konferans: Konferanslar için özel katılımcı listesi ve URL oluşturun. Sadece belirlediğiniz katılımcıların konferansları takip etmesini sağlayın.

24 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page