top of page

Eğitimin Ufkundan, Geleceğin Eğitim Trendlerine

Güncelleme tarihi: 16 Ara 2023


Düzenleyen: Advancity – Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Kaynak: 2022 EDUCAUSE Horizon Report® Teaching and Learning Edition


2021 ve 2022 kulağa çok güzel gelen yıllar değiller. Covid-19 pandemisi ile birlikte tüm dünyanın işleyiş, ilerleyiş ve kavrayış biçimi kökünden sarsılarak zorunlu olarak değişmek durumunda kaldı. Pandemi ile birlikte yemek sektörü, dağıtım sektörü, eğitim sektörü bu durumdan olumlu ve olumsuz yönde en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı.


Eğitim sektörünün büyük ihtiyaçları ve geleceğe dair fikirlerin tartışıldığı EDUCAUSE paneli her yıl eğitimin nasıl şekilleneceği konusunda düzenlenen panel, 2022 yılında da “2022 EDUCAUSE Horizon Report® Teaching and Learning Edition – 2022 EDUCAUSE Ufuk Raporu Öğretme ve Öğrenme Sürümü” adı altında raporlaştırıldı.


2022 EDUCAUSE ufuk raporu öğretme ve öğrenme sürümü raporunun İngilizce dosyasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.educause.edu/horizon-report-teaching-and-learning-2022


EDUCAUSE hakkında detaylı bilgi verecek olursak; yüksek öğretim teknolojisi derneği ve kendini yüksek öğrenimi ilerletmeye adamış en büyük BT liderleri ve profesyonelleri topluluğudur. Teknoloji, yüksek öğrenimin işleyişi, BT rolleri ve sorumlulukları dinamik olarak değişiyor. 1998'de kurulan EDUCAUSE, bu değişiklikleri öngörmek ve bunlara uyum sağlamak için bilgi teknolojisini yöneten, yürüten ve kullananları destekler ve yüksek öğrenimde her düzeyde stratejik BT karar alma sürecini ilerletir. EDUCAUSE, üyeleri arasında ABD ve uluslararası yüksek öğretim kurumları, şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve K-12 kurumlarını içeren küresel bir kar amacı gütmeyen kuruluştur.

EDUCAUSE, dünya çapındaki üye kuruluşlarda 100.000'den fazla kişiden oluşan bir toplulukla, bakış açısı, görüş ve temsilde çeşitliliği teşvik eder. Daha fazla bilgi için educause.edu adresini ziyaret edin.


Rapora Dair EDUCAUSE Yönetici Özeti

COVID-19 pandemisinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bazı önemli yönlerden yaşamlarımızı, ortak yerlerimizi ve alanlarımızı yapılandırma yöntemlerimizde daha uzun vadeli değişiklikler beklentisiyle düşünce ve davranışlarımız değişiyor olsa bile çoğu şey hala aynı hissettiriyor. Yüksek öğretimde, bu değişimler, olağanüstü durumlarda eğitim sunmanın kısa vadeli “acil” veya “tepkisel” biçimlerinden, geçmişimizden çok farklı olacak bir geleceğe stratejik ve sürdürülebilir yatırımlar yapmaya doğru bir evrimi yansıtabilir. Bu yılki öğretme ve öğrenme ufku panelistlerine göre mevcut eğilimleri ve yüksek öğrenimin geleceğini yansıtmada tartışmaların ve panelistlerin çoğu aynı fikir üzerinde uzlaşıyor. Pandemi sonrası değişimin yükseköğretimde kalıcı olabileceğini ve birçok kurum için normale dönüşün olmayacağını öne sürüyor. Bu rapor, tartışmaların ve adayların varsaydıkları sonuçları özetlemekte ve geleceğimizin nereye gidebileceği konusunda bir bakış açısı olarak hizmet etmektedir. Proje kapsamı çeşitli uzmanlardan oluşan bir grubun kolektif bakış açılarını ve bilgilerini yükseltmeyi amaçlayan değiştirilmiş bir delphi metodolojisine dayanıyor. Panelistlerin faaliyetleri gelecek için enstitülerden uyarlanan araçlar kullanılarak kolaylaştırıldı.


Geleceğin Trenleri Şimdiyi Okuyabilenlerin Geleceği Olacak

Öncelikle geleceğin ufku panelistlerinden ortaöğretim sonrası öğretim ve öğrenimin geleceğini şekillendireceğine inandıkları makro eğilimler hakkında girdi sağlamalarını ve bu eğilimler için gözlemlenebilir kanıtlar sağlamaları istendi. Panelistler, yüksek öğretim kurumları için bağlam görevi gören daha büyük eğilimlerin kapsamlı bir görünümünü sağlamak için sosyal, teknolojik, ekonomik, çevresel ve politik olarak beş önemli eğilim kategorisinde yoğunlaştı. Birkaç tur oylamanın ardından panelistler aşağıdaki eğilimleri en önemli başlıklar olarak seçti.


Sosyal

 • Karma ve Çevrimiçi Öğrenme

 • Beceriye Dayalı Öğrenme

 • Uzaktan çalışma

Teknolojik

 • Analitiği ve Büyük Veriyi Öğrenmek

 • Öğretim Yöntemlerini (Yeniden) Tanımlama

 • Siber güvenlik

Ekonomik

 • Üniversite Derecelerinin Maliyeti ve Değeri

 • Dijital Ekonomi

 • Mali Açıklar

Çevre

 • Fiziki Kampüs Yapıları

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Artış

 • Gezegen Sağlığı

Siyasi

 • Yüksek Öğrenimde Belirsizliği Tetikleyen Siyasi İstikrarsızlık

 • Pedagojiyi Etkileyen Siyasi İdeoloji

 • Kamu Finansmanında Azalma


Temel Teknolojiler ve Uygulamalar

Geleceğin ufku panelistlerinden, orta öğretim sonrası öğretim ve öğrenimin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağına inandıkları bu kilit teknolojileri ve uygulamaları, yeni olan veya önemli yeni gelişmelerin olduğu görünenlere odaklanarak açıklamaları istendi. Birkaç tur oylamanın ardından, aşağıdaki altı madde, potansiyel teknolojiler ve uygulamalardan oluşan uzun bir listenin zirvesine yükseldi.

 • Öğrenme Analitiği için Yapay Zeka

 • Öğrenme Araçları için Yapay Zeka

 • Karma Öğrenme Alanları

 • Karma (Hibrit)/Uzaktan Öğrenme Modlarını Yaygınlaştırma

 • Mikro kimlik bilgisi

 • Karma (Hibrit)/Uzaktan Öğretim için Profesyonel Gelişim

En önemli teknolojiler ve uygulamalar belirlendikten sonra, panelistlerden bu teknolojilerin ve uygulamaların bir kurum göz önünde bulundurularak yaşanabilecek etkiler üzerinde düşünmeleri istendi. Panelistlerden maliyet, riskler, katılımcılık konusunda eşit mesafede olma, öğrenme sonuçlarına uygun, öğrenci ve eğitmenin kabul edebilirlik düzeyde ve gerekli olan yeni okuryazarlıklara uygunluk konusunda değerlendirmelerde bulunması beklendi.


Bu yılın teknolojileri ve uygulamaları geçen yıla benzer görünüyor olsa bile raporlar arasındaki bir yıllık mesafe, panelistlerin önceki tartışmalarını geliştirdi. Yeni deneyimler ve anlayışlar sağladı. Panelistlerimizin odak noktası geçen yıl yalnızca genel terimlerle tartıştıkları bir teknolojinin veya uygulamanın belirli yönlerine dayanıyorken, bu yıl mesleki gelişim ve fiziksel alanlar üzerindeki etkilerini dikkate alarak hibrit öğrenmeye ilişkin daha belirgin keşifler derinlemesine incelendi. Diğer alanlarda bir teknolojinin veya uygulamanın önemi, mikro akreditasyon ile profesyonel endüstrilerin ve işgücünün, talep ve ihtiyaçları arasındaki bağlantı göz ardı edilemedi. Geçen yıl olduğu gibi hissedilmeyen ve ortaya çıkan bir talep, ihtiyaca hitap etmek için açığa çıkmış olabilir.


Olası Görülen Senaryolar ve Çıkarımlar

Trendler, teknolojiler ve uygulamalar bölümünü tarayarak, elimizdeki bilgileri toplamaya ve bugünden hazırlanmaya başlayabileceğimiz gelecek için bir dizi senaryoyu zihinlerde canlandırmaya yardımcı olabilecek mantıksal kalıplar halinde düzenlemeye başlayabiliriz. Bu raporda, ortaöğretim sonrası öğretim ve öğrenim için dört olası gelecek senaryosunun kısa ama hatırlatıcı portrelerini canlandırıyoruz.


Büyüme: Dünya genelinde pandemi; profesyonel ve sosyal etkileşimlerin, uzaktan ve gelişen çevrimiçi ekonominin dijital çağına, hızlı bir geçiş yapmamızı sağladı. Hibrit ve çevrimiçi öğrenme modellerinin normalleştirilmesi, daha kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin mikro kimlik doğrulama programlarıyla birlikte, paralel bir büyüme için çok uygundur. Ayrıca kurumların giderek daha gelişmiş ve adil yapay zeka (AI) teknolojileri aracılığıyla, daha etkin bir şekilde kullanabilecekleri dijital verilerin büyümesine de katkıda bulunmuştur.


Kısıtlama: Kurumsal yapılar ve karar mercileri, gezegen sağlığını iyileştirme ve sürdürmenin temel amaçları etrafında daha fazla planlama ve düzenleme gerçekleştiriyor. Kurumlar ve devletlerin farklı birimleri kaynak tüketimini ve israfı en aza indirmek amacıyla, daha fazla çevrimiçi yeteneklere yatırım yapmayı ve çevre dostu tesisler tasarlamayı tercih ettiğinden kurumların fiziksel ayak izleri küçülüyor. Finansman kuruluşları; hedeflerini sürdürülebilirlik doğrultusunda planlayarak, proje gereksinimlerini sürdürülebilir bir yapıda gerçekleştiriyor. Endüstri işleyişinde hükümetlerin yeni düzenlemeleri ve sürdürülebilirlikle bağlantılı getirilen yeni vergiler, kurumların finansal sonuçlarından etkilenmesine neden oluyor.


Çöküş: Geçtiğimiz 25 yıldan beri, dünya çapında siyasi bölünmelerden mezun olan sayısı diğer bölümlere göre daha fazla artış gösterdi. Yüksek öğretim kurumlarının yöneticileri, kurumsal misyon ve uygulamaları uyumlu hale getirmek için şu veya bu siyasi mensubiyeti seçmek zorunda kaldılar. Bu siyasi bağlılıklar, kurumların iş ve programa dayalı karar alma süreçlerinin yanı sıra, müfredat ve pedagoji etrafında yerleştirdikleri kısıtlamalar, kurum yapılarının değişiminde büyük rol aldı. Dünyanın değişken bölgelerinde, fiziksel güvenlik ve siber güvenlik endişeleri, gözetim teknolojileri ve sistemlerine kurumsal yatırımları yönlendiriyor.


Dönüşüm: Yüksek öğrenimin biçimi ve işlevi, profesyonel endüstrilerin taleplerine ve geleceğin işgücünün ihtiyaçlarına uyacak şekilde yeniden tasarlandı. Geleneksel dört yıllık ve lisansüstü derece kazanma modelleri; daha pratik, özelleştirilebilir, yaşam boyu kesişen beceri kazanımı ve sertifikalandırma modelleri lehine terk edilmeye başlanmıştır. Hem mikro akreditasyon hem de çevrimiçi/karma eğitim, öğrencilere ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri edinmeleri için daha kişiselleştirilmiş ve esnek seçenekler sunarak bu yeni eğitim modellerine uymaya daha uygundur.


Etkiler ve Denemeler

Bu rapor boyunca sunulan eğilimler ve gelecek senaryoları ışığında kurumların şu anki etkileri ve sıralanan olası geleceklere hazırlanmak için bugünden hangi yolları izlemeye başlamaları gerektiği hakkında yanıtlar aranacaktır. Raporun bu bölümü için yedi geleceğin ufku panelistinden raporun bulgularını yansıtmalarını ve kendi bağlamları için en önemli çıkarımlar hakkında düşüncelerini sunmalarını istendi. Dünyanın dört bir yanından kurumları ve bir şirketi temsil eden bu makalelerde temsil edilen yedi bakış açısı, coğrafi ve kültürel farklılıklarımıza rağmen uluslararası yüksek öğretimdeki benzerlikleri göstermektedir.

166 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page