top of page

Geleneksel Sınava Yenilikçi Çözüm Eğitim365 (ALMS) Sistemiyle Tanışın (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Güncelleme tarihi: 14 Ara 2023Yazar: Afyon Kocatepe Üniversitesi | Uzaktan Eğitim MYO Yönetimi – uemyo.aku.edu.tr


Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu İyi Uygulama Örneği

2011 yılından beri Akademik LMS ve Perculus uzaktan eğitim sistemlerini kullanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu’nda 2018-2019 güz döneminden itibaren tüm sınavlar dijital ortama taşınmıştır. Birçok kurumda olduğu gibi Meslek Yüksekokulumuzda da ara sınavlar dijital ortamda, LMS üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Ama çoklu ortam desteği olan ve kolay kullanılan bir ara yüze sahip; öğrenci, ders, sınav ve not bilgilerini güvenli bir şekilde tutan; güncellenebilir veri tabanı yapısına sahip bir çevrimiçi sınav sistemine sahip olan Eğitim365 (ALMS)’nin final ve bütünleme sınavlarında kullanılması ilk defa Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmiştir.

Enformatik bölümü bilgisayar laboratuvarları final sınavları esnasında öğrencilerimizin kullanımına açılmış ve 6 laboratuvarda yaklaşık 250 öğrencinin aynı anda sınava girebildiği güvenli bir ortamda sınavlar gerçekleştirilmiştir.


Bu sistemin kullanılması operasyonel açıdan birçok kolaylık sağlamıştır.

Öncelikle öğretim elemanlarından eposta yoluyla istenen sınav soruları, her dersin ilgili öğretim elemanı tarafından doğrudan ders ile bağlantılı soru bankasına girilmeye başlanmıştır. Bu sayede soru isteme, gelen soruları düzenleme gibi uzun süre gerektiren işlemler daha pratik hale gelmiştir. Bununla birlikte sadece çoktan tek seçmeli ve açık uçlu soruları içeren sınavlardan doğru yanlış, çoktan çok seçmeli ve renkli görsellerin de eklenebildiği daha esnek bir sınav yapısı uygulanabilir hale gelmiştir.


Basılı sistemde yapılan sınavlarda öğretim elemanlarından gelen sorular okulumuz personeli tarafından her öğrenci için ayrı kitapçık olacak şekilde düzenleniyordu. Bu büyük bir işgücü kaybına sebep oluyordu. Sistem girilen soruları sınav esnasında hem soru, hem de şıkların yeri açısından rasgele değiştirdiğinden her öğrenci için ayrı kitapçık düzenleme işlemleri otomatik yapılır hale geldi. Kitapçık ve cevap formu basma maliyetleri sıfırlanmıştır.


Sınav uygulaması esnasında her oturumda öğrenciler 4-5 dersten sınava giriyordu. Bu yapı aynen korundu ama her öğrencinin sınav sıralaması kendisine bağlı olduğu için kopya çekme ihtimalleri azaldı. (Yan yana oturan iki öğrenci aynı dersin sınavına girse dahi soru sıralaması ve şıkların yerleri değiştiğinden ve daha önceki sorulara verilen cevaplar toplu olarak gözükmediğinden dolayı.) Bu sadece bir gözetmenin tüm sınıfa kolaylıkla hâkim olmasına olanak sağlanmıştır.


  • Sorular ekrana tek tek geldiği için kitapçıkların kopyalanması, fotoğrafını çekilmesi gibi ihtimaller kalmamıştır.

  • Sınav bitiminde sistem üzerinden direk puanlar elde edilebilir hale geldi. Eskiden yaşanan optik form okutma, formdaki hataları düzeltme gibi işlemlerden oluşan zaman kaybının önüne geçilmiştir.

  • Öğretim elemanları sınav sonucunda sorularla ilgili birçok istatistiğe rahat ulaşabilir hale gelmiştir.


Öğretim elemanlarının sınav uygulama ve değerlendirme işlemlerinin süresini kısaltmıştır. Kazanılan bu süre, eğitim öğretimde görülen sorunların saptanıp düzeltilmesi için harcandığı takdirde eğitim-öğretim sürecinin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.


Kurumumuzun kaynaklarının verimli kullanılması noktasında:

  • 250 öğrenci için yaklaşık 7500 ile 10000 adet arası A4 kâğıt tüketimimiz ve 500 adet özel baskı yaptırılmış optik form kâğıt tüketiminin önüne geçilmiştir.

  • Bir dönem için fotokopi makinesinde 1 tam toner tüketimimiz oluyordu.

  • Baskı yapılan odada personel anlamında ciddi anlamda rahatsızlık veren baskı makinesi kokusuna ve radyasyonuna maruz kalınıyordu bunun önüne geçilmiştir.

  • Optik değerlendirme esnasında öğrencilerin başarı durumlarını etkileyen sorunlar yaşanabiliyordu. Örneğin hatalı öğrenci numarası kodlamasından dolayı sınava giren öğrencinin not yerine başka bir öğrenciye ait not yazılabiliyordu. Bu durum sorun fark edildiği anda düzeltilmekle birlikte öğrencinin sınav notuna itirazına giden bir süreç de yaşanabiliyordu.

  • Her bir sınav için 2 hafta sınavdan önce 1 hafta sınavdan sonra olmak üzere ortalama 3 haftalık sınav çalışması yapmamız gerekiyordu bu tür durumlar ortadan kalkmıştır.

  • Klasik sınav yapılan derslerde öğrencilerin yazılarından kaynaklı okunması zor cevaplar, bir sorunun cevabını farklı sayfalara bölünmesinden dolayı gözden kaçırma vb. durumların önüne geçildiği için öğretim elemanının değerlendirme yapması daha kolay ve hatasız hale gelmiştir.


Optik okuyucu modülünün de bulunduğu çevrimiçi sınav sistemi, geleneksel kâğıt – kalem yöntemi ile yapılan sınavların değerlendirilmesi sürecinde Öğretim Elemanlarına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Sistemden alınabilen boş cevap kâğıdı formları öğrenciler tarafından doldurularak optik okuyucuya kaydedilebilmektedir. Kaydedilen bu cevap kâğıtları otomatik olarak değerlendirilebilmekte ve öğrencinin puanı hesaplanabilmektedir.


Eğitim365 (ALMS) Sınav Sistemi’nde farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen sınavların ölçme-değerlendirme ve analiz işlemleri yapılmaktadır. Böylece eğitimciler açısından çoğu kez zaman sorunu nedeniyle göz ardı edilen, ancak öğretim hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutan öğrenci değerlendirme, izleme ve yönlendirmeyi kolaylaştırmaktadır.


İptal edilen soruların puanı diğer sorulara sistem tarafından otomatik olarak paylaştırılmaktadır. Soru hazırlayan öğretim elemanları daha iyi soru hazırlamaya yönlendirilmektedir. Çevrimiçi sınav yapılan ortam, basılı sınav koşullarını sağlamaya yönelik tasarlandığı için çoktan seçmeli, karşılaştırmalı, açık uçlu soruların sorulmasına da olanak vermektedir. Öğrenciler soruları yönlendirme düğmeleri veya soru düğmelerine basarak görüntüleyebilmektedir. Dolayısı ile çevrimiçi sınavlar öğrencilerin kâğıt-kalem sınavlarına göre daha az zaman kaybetmelerine ve çevrimiçi sınavı daha kısa sürede tamamlamalarına neden olmaktadır.


Tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde Meslek Yüksekokulu’muzda dijital ortamda gerçekleştirilen sınavların öğrencilerin başarılarına önemli ölçüde katkı sağladığı görülmüştür. Bu durum öğrencinin dönem içerisindeki derslere çevrimiçi ortamda katılması, ders esnasında ve sonrasında öğretim elemanı ile çevrimiçi ortam üzerinden iletişim kurması ve vize, final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi ile öğrencinin çevrimiçi ortama yatkınlık kazanmasının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.49 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page