top of page

ICT Medya Advancity Röportajı

Güncelleme tarihi: 15 Ara 2023


Röportaj: ICT Medya

Yanıtlanma Tarihi: 22 Aralık 2020

Soru-1: Pandemi sürecini nasıl atlattınız? Kurum veya firmanız açısından salgının ülkemizde etkili olduğu 2020 yılının bir değerlendirmesini yapar mısınız? Pandemi sonrası süreç için beklenti veya hedefleriniz nelerdir?

Pandemi sürecinde çok yoğun bir mesai, geceli gündüzlü bir çalışma yaptık. Bu çalışma ile örgün eğitimi uzaktan eğitime taşıdık. Eş zamanlı olarak, kullanıcı sayıları ve toplam tüketilen datanın patlama yaptığı bir dönemde, aynı evde anne, baba ve çocukların ayrı ayrı canlı toplantı ve derslere bağlanmak için bant genişliği kavgası yaptığı bir ortamda bizler de sunucu ve erişim hizmetleri sağlayan firmalarla bu yoğun talebe yetişmek için olağanüstü bir çaba harcadık. Konu eğitim olduğu için, iş dünyasındaki diğer alanlara göre sorumluluğun çok daha fazla hissedildiği bir ortamda, sürekli ve güvenli hizmeti sunmak için çok ağır bir yük taşıdığımız dönem oldu. Ama hep birlikte bu süreçten öğrenerek ve güçlenerek çıktığımızı düşünüyoruz.


Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, çok geniş bir kitle uzaktan veya online eğitimin avantajlarını gördü. Zamandan ve mekandan tamamen bağımsız olarak alınabilen, canlı, görüntülü, sesli olabilen, içeriklerin tekrar izlenebildiği, sanal sınıf uygulamasında olduğu gibi canlı ve aktif katılımın mümkün olduğu, dosya paylaşımı yapılabilen, ölçümün, takibin kolay ve en iyi şekilde sağlandığı bir eğitim yöntemi olarak uzaktan eğitim benimsendi. 2021 yılında uzaktan eğitimin daha etkin kullanılacağını düşünüyoruz. Biz de devam edecek talebe yanıt üretmek amacıyla, 2021’de bir yandan yetenekli profesyonellerle kadromuzu büyütürken, bir yandan da nitelikli iş ortakları ile buluşmaya çalışacağız. Önümüzdeki dönemde, geliştirdiğimiz ürün ve çözümleri ihraç etmek için çalışmalar yapacağız. Oyun, gözlem, simülasyon, insansız uçuş ve telekomünikasyon gibi alanlarda yerli şirketlerin sağladığı türden bir başarıyı, biz de uzaktan eğitim alanında yakalamayı amaçlıyoruz.”


Pandemi sonrası pandemi ile birlikte gelen ekonomik daralmanın da yavaş yavaş sona ereceğini, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren ekonominin toparlanacağını düşünüyoruz. İnsanlık tarihi birçok zorluğu yaşayıp üstesinden gelme başarıları ile dolu, bu günlerin de üstesinden geleceğiz.


Soru-2: COVID-19, uzaktan eğitim aktörünü nasıl etkiledi? Öne çıkan teknolojiler ve trendler nelerdir? Pandemi sonrasında en fazla gündeme gelmesini beklediğiniz konu ve sektörde beklenen teknolojik gelişmeler nelerdir?

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine olan ilgi pandemi ile beraber çok hızlı bir şekilde arttı. Dijital dönüşüm planları hız kazandı ve özellikle uzaktan eğitim alanında “Dijital Devrim” yaşandı. Uzaktan çalışma dünyası birkaç hafta içinde kuruluverdi, uzaktan eğitim tek eğitim yöntemi olarak milyonların hizmetine girdi. Daha önce dijitalleşme konusunda şüpheci yaklaşımlara sahip olanlar çok kısa bir zamanda süreçlerini dijital ortama taşıdı. Bu dönemde öne çıkan başlıkların ise, e-ticaret, ulaştırma, internet alt yapısı, uzaktan eğitim, online toplantı ve iletişim araçları vb. olduğunu gözlemliyoruz. Pandemi sonrası, teknolojik atılım, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve daha çok konumuna fiber altyapı ile hızlı internetin götürülmesinin önem kazanacağını düşünüyoruz.


Soru-3: Şirketlerin pandemi sonrasını başarılı bir sayısallaşma sürecini hayata geçirmeleri, yeni iş modelleri kurgulamaları, rekabet avantajı kazanmaları, yeni büyüme alanları keşfetmeleri, müşteri memnuniyetini artırmaları, servis kalitesini güçlendirmeleri ve yeni pazarlara bir adım önde girme fırsatı yakalamaları için ne tür sayısal dönüşümlere öncelik vermesi gereklidir?

Bu çok geniş bir soru, kendi sektörümüz dışında bulunan alanlar hakkında yorum yapmak, veriye dayalı olmayan çıkarımlarda bulunmak istemeyiz. Ancak bu dönemde genel olarak herkesin daha hızlı hareket kabiliyetine sahip olması gerektiğini gördük. Bu hızın da ancak dijitalleşme ile sağlanacağı anlaşıldı. Örneğin, ortak mekan ve zaman bulunamadığı için iki hafta sonraya ertelenen bir toplantının, 2 saat içinde online ortamda yapılabilir olduğunu ve verimli sonuçlar alınabildiğini herkes denedi ve ikna oldu.


“Eğitim uzaktan olmaz” diyenler bunun istendiğinde nasıl yapılabileceğine dair yolları keşfettiler. Bizce, pandemi öncesi ile sonrası arasındaki bu temel kabullerdeki değişimi kavrayanlar ve bu kavrayışa uygun davrananlar başarıyı yakalayacaktır.


Pandemi sonrası ise eski düzene dönmenin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Eğitim sektörü açısından, yüz yüze üç saatte anlatılan konuların bir saatte hatta daha kısa sürede anlatılabildiğini gördük. Uzaktan eğitimi yüz yüze eğitimin yerine koymasak da, daha zengin, daha kaliteli içerikler üretilerek, pandemi öncesi dönem ile kıyas kabul etmez önemde bir online eğitim seçeneğinin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu nedenle, eğitimde dijital içerik üretimi konusunda çok ciddi fırsatlar olduğunu, bu konuya okulların ve eğitimcilerin öncelik vermesi gerektiğini söyleyebiliriz.


Tabii ki bunların yanında çok genel başka bir başlık olarak, “İnternet altyapısının daha güçlü ve güvenli hale getirilmesi için yapılacak yatırımlar temel bir öncelik olmalıdır” diye ekleyebiliriz.


Soru-4: Pandemi sonrası bizi nasıl bir dünya bekliyor? Yeni normalin, gündelik hayata, toplumsal yaşam ve iş yapma süreçlerine etikleri neler olacaktır?

Bir önceki sorunun yanıtında da belirtmeye çalıştığımız üzere, 1990’ların sonunda Bill Gates tarafından dile getirilen “Düşünce Hızında Çalışmak” ifadesi artık bir realite. Üretim ve bazı hizmet dalları dışında kalan tüm sektörler evden veya mobil çalışır hale geldi. Bu yeni çalışma biçimini geleneksel ofis düzenine göre çok daha verimli bulan çok sayıda çalışan ve şirket var. Bütün bunlar beyaz yakalı çalışanlar için çalışma mekanları ve çalışma biçimleri; şirket yöneticileri için ise ofis maliyetleri ve çalışmanın yönetimi gibi konularda çok önemli değişikliklere işaret ediyor.


Eğitim alanında da uzaktan eğitimin nimetleri keşfedildi. Gerekli altyapı ve araçlar sağlandığında uzaktan eğitimin nasıl geniş olanaklar sağladığı ortaya çıktı. Eğitimin artık eskisi gibi olması mümkün değil. Uzaktan eğitim geçmişe göre çok daha fazla oranda eğitimin içinde yer alacak.


Karar mekanizmalarını dijitalleştirerek süreçleri hızlandıran, verimliliğini arttıranlar rekabet etmeye devam ederken, eski düzene dönmek isteyen ve eski konfor alanlarında idare etmek isteyenlerin çok zorlanacağı bir dönem olacak. Mobilite kavramı yepyeni bir anlam kazanarak, belki dijital kelimesinin önüne geçecek. Bulunduğu yer ve mekanda her istediğine erişebilme rahatlığına erişen tüketiciler kazandıkları bu alışkanlığa sahip çıkarak işletmeleri bu gerçeğe göre yeni hizmetler sunmaya zorlayacaklar.


Soru-5: Ülkemiz ICT sektörünün hızlı toparlanabilmesi için alınması gereken acil tedbirler ve eylem stratejisi neler olmalı, özel sektör ve kamuya düşen sorumluluklar nelerdir?

İnternet altyapısının, geniş bant yatırımlarının ne kadar gerekli ve hayati olduğunu gördüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Su, elektrik gibi kaliteli internet erişiminin de Türkiye’nin her yerine sunulmasının gerekli olduğu ortada. İnternet altyapı yatırımları yapılırken, bölgedeki nüfus ve alım gücü kriterlerine göre verilen öncelikleri değiştirerek en ücra yerleşim birimine sağlanan erişim ile en kalabalık metropol merkezlere sağlanan erişim arasında eşitlik sağlamanın, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya da önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir altyapı hamlesinin iş dünyası için de benzer bir fırsat eşitliğini sunacağını, mekan bağımsız çalışabilecek insanların ülkenin farklı yerlerinden işgücüne katılımının artacağı, bu bölgelere yatırım yapmak isteyen girişimcilerin de daha cesaretli davranacağını öngörüyoruz.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page