top of page

TUBİTAK TEYDEB - Hasan Selçuk SELEP - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları ve Projeleri Eğitimi

Güncelleme tarihi: 17 Ara 2023


Katılımcı & Haber: Advancity – Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN Kaynak: TUBİTAK TEYDEB Kataloğu Görsel: Sakarya Üniversitesi Haberinden - https://haber.sakarya.edu.tr/tubitak-universite-sanayi-is-birligine-deger-veriyor-h110021.html


TUBİTAK’ın kurumsal işyerleri için destekler vermek ile sorumlu kurumu TEYDEB yani teknoloji ve yenilik destek programı başkanlığı başkan yardımcısı Hasan Selçuk SELEP Beyin katılımıyla, 11.11.2022 tarihinde ve 15:00-17:30 saatleri arasında Sakarya Üniversitesi, Sakarya Teknokent ve Sakarya Adaptto iş birliği ile Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans salonunda gerçekleştirilen TUBİTAK TEYDEP – Projeleri Eğitimi konferansına farklı teknokent işletmelerinin yanı sıra Sakarya Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencileri de katılım sağladı.


Biz de TUBİTAK TEYDEP – Projeleri Eğitimi Konferansına; Perculus, Advancity ve CAZ Bilişim A.Ş. olarak katılım sağladık.


Sakarya Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Dr. Yakup KÖSEOĞLU’nun açılış konuşmasından sonra TUBİTAK TEYDEP Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk SELEP kürsüye davet edildi.


Hasan Selçuk SELEP; “Son 2 yılda değişen ve gelişen hizmetleri ile Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı özel sektöre yönelik destek programı ile sanayi destekleri, başlangıç destekleri ve danışmanlık destekleri değişti ve gelişti.” bilgisini aktardı. “Özellikle yeni inovatif (yenilikçi) gelişmeye sahip fikirlere TUBİTAK TEYDEB kapsamında, fikre sahip kuruşların fikri hayata geçirmeleri için 450.000 TL başlangıç kuruluş desteği ödeniyor.” bilgisiyle yeni bir fikre sahip kişilerin TUBİTAK TEYDEB’e başvurmalarını istedi.


Bununla birlikte TUBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk SELEP beyin aktardığı diğer TUBİTAK TEYDEB destek programlarına bakacak olursak;


Not: Bilgiler TUBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) kataloğundan alınmıştır. Katalog, anlatılanlar ile örtüşmektedir.


TÜBİTAK TEYDEB özel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneğini yükseltecek, girişimcilik kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak, firmaların kendi arasında ve üniversitelerle ulusal ve uluslararası düzeyde daha yakın iş birlikleri ve ortaklıklar kurmasını teşvik edecek destek programları yürüterek uluslararası pazarda rekabet edebilecek yerli ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla her daim kuruluşlarımızın yanında yer alıyor!


1501 - TUBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Program Türkiye'de yerleşik katma değer yaratan KOBI ölçeğindeki kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi projelerinin desteklenmesi hedefi doğrultusunda yılda 2 kez cağrılar açılarak KOBİ'lerin projeleri %75 hibe destek oranı ile destekleniyor.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1501


1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

Proje fikirlerini hayata geçirmek için düzenlenen iş birliği olanaklarına ortaklık arayışlarına yönelik etkinliklere destek sağlıyor.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1503


1505 - Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı

Üniversite/kamu araştırma enstitülerinde bilgi birikiminin, KOBİ veya büyük ölçekteki kuruluşlar tarafından ürüne/sürece dönüştürülmesini ve ticarileştirilmesini destekliyor.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1505


1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Program KOBİ'lerin kurumsal, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirilmesi hedefi doğrultusunda yılda 2 kez çağrılar açılarak KOBİ'lerin ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 projesi %75 hibe destek oranı ile destekleniyor. Programa yapılacak başvurular için proje bütçesi üst sınırı 600.000 TL'den 1.200.000 TL'ye çıkarıldı.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1507


1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Program ile Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin EUREKA Network (sürekli açık ya da çağrılı), EUREKA Kümeleri (ITEA, CELTIC, EUROGIA, SMART, Xecs) ve Globalstars gibi iş birliği ağlarındaki uluslararası Ar-Ge projelerine katılımı destekleniyor.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1509


1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projelerini Destekleme Programı (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkân ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması amaçlayan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesi TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Başvurular Bakanlığımıza yapılmaktadır.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1511

Detaylar için: www.hamle.gov.tr


1512 - Girişimcilik Destek Programı (BIGG)

Program girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek firmalara dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesini hedefliyor. Program kapsamında proje destek üst limiti 200.000 TL'den 450.000 TL'ye çıkarıldı.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1512


1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Teknoloji Transfer Ofislerinin üniversitelerde yürütülen bilimsel faaliyetlerin ekonomik değere dönüşmesine yönelik ara yüz faaliyetlerini destekliyor.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1513


1514 - Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı

Program ile TÜBİTAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi hedeflenmekte, üniversite kuruluşlarının girişim sermayesi fonlarına katılımı teşvik edilmektedir.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1514


1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Program

Program ile alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye'de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarında geleceğin teknolojilerine ilişkin faaliyetleri destekleniyor.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1515


1601 - BİGG+ KOBİ Mentor Ara yüz Çağrısı

Çağrı ile TEYDEB Programları kapsamında desteklenen KOBİ'lerin ürün ve hizmetlerinin ticarileştirmesi, bu KOBİ'lerin yeni pazarlara girmesi ve ihracat kapasitelerinin artırılması için mentorluk mekanizmalarının oluşturulması hedefleniyor.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1601


1601 - BIGG Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı

Çağrı ile BIGG Programı 1. aşama faaliyetleri olarak, BİGG çağrılarında belirtilecek tematik alanlarda girişimcilerin iş fikri başvurularının toplanması ve değerlendirilmesi, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere ön kuluçka/hızlandırıcı hizmetlerinin verilmesi ve girişimcilerin hazırlayacağı iş planı önerilerinin BİGG Programı 2. aşama başvurusu için uygunluğunun değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşların desteklenmesi hedeflenmektedir.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1601


1602 - Patent Destek Programı

Program ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesini destekliyor.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1602


1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin üniversiteler, araştırma kurumları ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojileri lisans devir alarak sanayiye aktarmasını destekliyor.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1702


1707 - Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Sipariş Ar-Ge programında teknolojiye ihtiyaç duyan müşteri kuruluşların gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amaçlanmakta ve müşteri kuruluş TÜBİTAK ile birlikte projeye eş finansman sağlamaktadır.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1707


1709 - EUREKA Eurostars

Bu çağrılar ile ülkemiz firmalarının öncülüğünde üniversitelerin kamu araştırma merkezi ve enstitülerinin, eğitim ve araştırma hastanelerinin, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının ortaklığı ile uluslararası Ar-Ge projelerine katılım destekleniyor. Bu çağrıda üniversite, araştırma altyapısı. Kamu araştırma merkez ve enstitüsü gibi kurumlar, sanayi kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde doğrudan proje ortağı olabilmektedir.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1709


1711 - Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı

Bu çağrıda üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitüsü gibi kurumlar, sanayi kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde doğrudan proje ortağı olabilmektedir.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/1711


Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM)

SAYEM, ulusal yüksek/orta-yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik ağlar oluşturulmasını ve iş birliği içerisinde katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmesini hedefliyor. Bu çağrıda üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitüsü gibi kurumlar, sanayi kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde doğrudan proje ortağı olabilmektedir.

Detaylar için: www.tubitak.gov.tr/sayem


Son 5 Yılda TEYDEB Destek Miktarları

 • 2017 yılında 494.295.137 Hibe Destek Tutarı TL (Cari) 1.232.104.736 Hibe Destek Tutarı TL (2022 Sabit Fiyatlarıyla)

 • 2018 yılında 674.976.854 Hibe Destek Tutarı TL (Cari) 1.330.320.844 Hibe Destek Tutarı TL (2022 Sabit Fiyatlarıyla)

 • 2019 yılında 699.383.814 Hibe Destek Tutarı TL (Cari) 1.179.680.972 Hibe Destek Tutarı TL (2022 Sabit Fiyatlarıyla)

 • 2020 yılında 669.530.996 Hibe Destek Tutarı TL (Cari) 984.602.839 Hibe Destek Tutarı TL (2022 Sabit Fiyatlarıyla)

 • 2021 yılında 950.197.099 Hibe Destek Tutarı TL (Cari) 1.072.594.519 Hibe Destek Tutarı TL (2022 Sabit Fiyatlarıyla)

Desteklerimize ilişkin tüm güncel bilgilere erişmek için lütfen her başvurunuzdan önce web sayfalarımızı ziyaret ediniz ve sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz.


Başarıyla tamamlanan projeler


TEYDEB'te YENİLİKLER

 • Yerli malı alet/teçhizat/yazılım için %15 oranında ek destek veriliyor.

 • Bütçe 5.000.000 TL üzerinde olan projelerde (1501 ve 1511 Programlarında) ekonomik fizibilite raporu sunulacaktır. Ekonomik fizibilite raporu için hizmet alınması durumunda bu gider 20.000 TL'ye kadar destekleniyor.

 • 1501, 1507, 1509, 1511, 1707 Sipariş Ar-Ge b, 1709, 1711 ve SAYEM Programlarında proje başına 150.000 TL'ye kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabiliyor.

 • 1501 ve 1507 Programlarına ilişkin son çağrıda proje başvuru sayısı üst limiti kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz.

 • 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Kuruluş Bazlı Ön Kayıt uygulamasına geçildi.

 • 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yalnızca yeminli mali müşavirler tarafından yapılan harcama ve giderlere ait mali raporların denetim ve incelemesi, artık serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından da yapılabiliyor.

 • 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, TEYDEB evrak gönderim işlemi KEP üzerinden yapılması uygulamasına geçildi.

 • Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuş ve proje çıktılarının ticarileşme durumu 5 yıla kadar takip edilmeye başlamıştır.

 • TEYDEB tarafından desteklenen tamamlanmış projelerin bilgilerini erişime açılarak projelere ait bilgilere https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm linki üzerinden erişim sağlanmıştır.


İSTATİSTİKLER

 • 1995 yılından Haziran 2022'ye kadar 23.226 proje destekledik.

 • 23.968.013.022 TL ( 2022 sabit fiyatlarıyla) hibe destek verdik.

 • BIGG > 1902 firmanın kuruluşuna destek sağlandı.

Desteklerimize ilişkin tüm güncel bilgilere erişmek için lütfen her başvurunuzdan önce web sayfalarımızı ziyaret ediniz ve sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz.


TEYDEB İLETİŞİM


PROGRAMLAR


TUBİTAK TEYDEP – Projeleri Eğitimi Konferansı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza AL beyin TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk SELEK beye hediye vermesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

71 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


bottom of page