top of page

Eğitim Kültüründe; Uzaktan, Örgün ve Hibrit Eğitim


Özet: Eğitim kültüründeki değişimi anlamak adına tarihsel bir bakış açısı sunduğumuz bu yazımızda, standart, uzaktan, örgün ve hibrit eğitim modellerini detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Pandemi sürecindeki eğitim dönüşümüne odaklanarak, uzaktan eğitim sistemlerinin evrimini ve bu süreçte kullanılan teknolojileri inceleyeceğiz. ALMS (Eğitim365) ve Perculus (Sınıf365) gibi sistemlerin eğitimdeki rolünü vurgulayarak, hibrit eğitimin etkili kullanımına dair görüşlerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca, yapay zeka teknolojisinin eğitimdeki potansiyelini değerlendiriyor ve gelecekteki eğitim trendleri hakkında düşüncelerimizi aktarıyoruz.

Tarihsel süreç içinde, eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulama çeşitliliği her zaman değişmiş ve amaca hizmet etmeye yönelik tekrar şekillenmiştir. Eğitim yapısının değişmesine yol açan başlıca nedenler arasında göçebe yaşamın sona ermesi, doğa olaylarının insan üzerindeki olumsuz etkileri, milliyet bilincinin artması, savaşlar ve salgın hastalıklar bulunmaktadır.


Eğitim, her zamana amaca hizmet etmek için tekrardan şekillenmiştir. Sanayi devrimiyle beraber eğitimde en hızlı değişim yaşandı. Sanayide çalışacak çalışanlar için yapacakları işi hızlıca öğrenmeleri ve uygulamaları bekleniyordu. Daha hızlı bir eğitim ve çalışma sürecine adapte olabilecek çalışanları yetiştirmek amacıyla, en etkili yöntemin çalışma sürecinin işleyiş biçimini anlatan bir eğitici tarafından sunuş yöntemine dayalı öğrenme olduğunu düşünerek, eğitimi bu şekilde tasarladılar.


Bu makalede, eğitimin tarihsel sürecini yaşantımızdan örneklerle anlatmaya odaklanacağız. Pandemi ve deprem süreçlerinden önce gerçekleşen standart ve uzaktan eğitimi, pandemi ve depremin yoğunluk kazandığı uzaktan eğitimi, günümüzdeki pandemi ve deprem sonrası eğitimi, harmanlanmış eğitimi ve hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin eğitime getirebilecekleri konularını ele alacağız.

 

Standart Eğitim

Eğitim hayatımızın olağan akışında ilerlediği dönemlerde, en yaygın olarak kullanılan yöntem sunuş yoluyla öğretme yöntemiydi. Bazı proje okulları ve özel okullarda ise buluş ve araştırma-inceleme yoluyla öğretme yöntemleri de kullanılıyordu. Bu yöntemler, yeni yetişen öğrencilerin eğitim kalitelerini farklı ölçülerde artırabiliyor ve gelişmelerine yardımcı olabiliyordu. Bu yöntemleri inceleyip, faydalarına bakalım.

 

Sunuş Yoluyla Öğretme

Sunuş yoluyla öğretme yöntemi, günümüzde hem örgün hem de uzaktan eğitimde sıkça kullanılan popüler öğretim yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, diğer yöntemlere göre düşük maliyetli olması ve kalabalık eğitim gruplarına kolaylıkla uygulanabilir olması nedeniyle oldukça tercih edilmektedir. Bu yöntem, bir öğretim görevlisinin bilgileri süzgeçten geçirip derleyip bir paket haline getirdikten sonra, eğitim grubuyla etkileşim kurarak gerçekleşir.


Bu sürecin daha etkili bir eğitime dönüşmesi için etkileşim oranını artırmak önemlidir. Etkileşim oranını artırmak için anlatılan konu hakkında örneklendirmeler, soru-cevap, beyin fırtınası gibi öğrencilerin de derse katkı sunmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilebilir. Ancak, eğitim grubunun sayısı arttıkça etkileşim ve verimlilik düşebilir.

 

Buluş Yoluyla Öğretme

Buluş yoluyla öğretme yönteminde, öğrenciler eğitim sürecinde daha aktiftir ve bu yöntemde öğreticiler genellikle bir koç veya gözlemci rolünde bulunurlar. Öğrenciye uygun ödevler ve görev dağılımları yaparak, öğrencinin kendi çabalarıyla sonuca ulaşması sağlanır ve süreç öğrenimin gerçekleşmesiyle sonuçlanır. Bu yöntemin kalabalık eğitim grupları için uygulanması zordur. Ancak, sunuş yoluyla öğretimin yanı sıra, belirli noktalarda buluş yoluyla öğretim temellerinin uygulanması, eğitimin kalitesini ciddi oranda artırabilir.


Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme

Araştırma veya inceleme yoluyla öğretme yönteminde eğitici, tam bir rehber rolünde bulunur. Eğitmen, öğrencilere ödev veya görev verir, öğrencilerin konu hakkında proje çalışmalarını izler ve tam bir rehber olarak öğrencileri yönlendirir. Bu yöntemi uygulamak, küçük eğitim gruplarını gerektirir veya verilecek ödev ve görevleri eğitim grubunu çalışma gruplarına bölerek eğitim sürecinin işlemesini sağlayabilir. Öğrenci tüm süreci kendi öğrenirken, öğretici son yorumlayıcı görevini üstlenir.

 

Uzaktan Eğitim

Pandemiden önce, uzaktan eğitim sürecine genel olarak baktığımızda, çoğu eğitim kurumu tarafından önemsiz görülen, sadece sertifika verilmesini hedefleyen veya sürekli aynı konuların tekrarıyla sınırlı dersler için kullanılıyordu. Öğretmen ve öğrenciler genellikle uzaktan eğitim konusunda yeterince bilgi sahibi değillerdi. Pandemiden önceki uzaktan eğitim dönemine dair değerlendirdiğimizde, uzaktan eğitim genellikle video ve doküman görüntüleme ile sınırlı kalarak, ödev ve kısa sınavların yapıldığı kısmi bir araç olarak kullanılıyordu. Sanal sınıf olarak değerlendirdiğimizde ise, sadece doküman ve ekran paylaşımı kullanılarak, genellikle sunuş yoluyla öğretme faaliyetleri gerçekleştiriliyordu.

 

Pandemide Eğitim

Pandemiyle birlikte eğitim sektöründe tam bir kaos yaşandı. Eğitim, nasıl gerçekleşeceği ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda kimsenin bir fikri yoktu. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemleri arayışına giren kurumlarla karşılaştırıldığında, Advancity uzaktan eğitim sistemlerini kullanan kurumlar, uzaktan eğitim sürecine daha avantajlı bir pozisyonda başladılar.

 

OBS & EYS Entegrasyonu

Öğrenci bilgi sistemleri ile ALMS (Advancity Learning Management System) sistemini birbirine bağlayarak veri alışverişi sağlıyoruz. Pandemi sürecinden önce sadece belirli derslerde senkronizasyon işlemi gerçekleştirirken, pandemi başladığı andan itibaren tüm öğrenci bilgi sistemlerinde bulunan öğrenci, eğitmen, sınıf, ders gibi tüm ihtiyaç duyulan verileri ALMS sistemine aktararak eğitimin hızlı bir şekilde uzaktan eğitim sistemine geçiş yapmasını sağladık.

 

ALMS Sisteminin Uzaktan Eğitime Katkısı

Kişilerin derslerini takip ettiği, anket, forum, mesajlaşma ve haftalık ders ilerleyişlerini görüntülediği ALMS (Advancity Learning Management System) sisteminde eğitmenler, öğrencilerin eğitim sürecine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş birçok aktiviteyi kullanabilir ve bu aktivitelere not verebilirler.


Bunun yanında çeşitli aktivitelerle öğrencilerin daha başarılı ve yararlı eğitim almalarını sağladık. Dersin etkili bir şekilde işlenmesini sağlayan aktiviteler arasında; sanal sınıf, sınav, ödev, doküman, video, e-ders, anket, forum ve link (bağlantı) aktivitelerini sıralayabiliriz.

 

Perculus Sisteminin Uzaktan Eğitime Katkısı

Yoğun bir şekilde gerçekleşen sesli ve görüntülü canlı video akışının yanı sıra Perculus’un beyaz tahta, doküman, ekran ve video paylaşımı özellikleri, dersin daha etkili işlenmesine yardımcı oluyordu. Özel proje ödevleri için geliştirilmiş çalışma grupları özelliğiyle tüm öğrenciler gruplara ayrılarak tam yetkiyle grup çalışması gerçekleştirebiliyor, bu da eğitimin kalitesini oldukça artırıyordu.

 

Harmanlanmış Eğitim

Pandemi sonrası örgün eğitime dönülmüş olsa da uzaktan eğitimin hayatı kolaylaştıran faydaları örgün ve uzaktan eğitimin bir arada harmanlanmış bir şekilde kullanılmasını sağladı. Artık kurumlar, bazı derslerini uzaktan sanal sınıf aracılığıyla gerçekleştirmenin yanı sıra proje ödevlerini, bazı bölümlerin sınavlarının bir kısmını, doküman, video, anket ve daha birçok eğitim sürecini eğitim yönetim sistemleri aracılığıyla gerçekleştiriyor.


Pandemi sonrasındaki bu süreçte, hem uzaktan hem de örgün eğitimde öğrencilerin daha kolay erişebilecekleri ve daha kolay kullanabilecekleri yeni Eğitim365: Hibrit Öğretim Yönetim Sistemi ve yeni Sınıf365: Etkileşim Tabanlı Canlı Online Sanal Sınıf sistemlerimizi geliştirerek kullanıma sunduk. Tüm yeni projelerimiz için kullanıcı dostu gelişmiş tasarımı, artırılmış kullanıcı deneyimi, yüksek performans ve yerleşik içerik modülleri geliştirdik.

 

Eğitim365: Hibrit Öğretim Yönetim Sistemi

Sizlerin de geri bildirimleriyle birlikte daha etkili bir örgün ve uzaktan eğitim için hibrit öğretim yönetim sistemine imza attık. Yenilenmiş bildirimler, duyurular, raporlar, yeni ve efektif mobil uygulama, ödev intihal kontrolü ve geliştirilmiş içerik paylaşım yöntemleri ile birlikte yoğun kullanımınız için teşekkür ederiz.

 

Sınıf365: Etkileşim Tabanlı Canlı Online Sanal Sınıf Sistemi

Sizlerin de geri bildirimleriyle birlikte daha etkileşimi arttırılmış akış ve aktivite tabanlı online sanal sınıf sistemine imza attık. Yenilenmiş tasarım, raporlar, ders planı oluşturabileceğiniz akış sistemi, dosyalar ve beyaz tahtalar, video ve kameralar, birlikte çalışma, değerlendirme, dış uygulamalar, simultane çeviri ve geliştirilmiş içerik paylaşım yönetim araçları ile birlikte birçok yeni özellik sizleri bekliyor.

Akışa Eklenebilecek Aktiviteler
  • Dosyalar ve Beyaz Tahtalar: Beyaz Tahta, Doküman Yükle

  • Video ve Kameralar: Ekran Paylaşımı, 2. Kamera, Video Paylaş, Video Yükle

  • Birlikte Çalışma: Çalışma Grupları Oluştur, Figma Kanvası, Padlet, Harita Pinleme, Google Dökümanlar, Miro Kanvası, Kelime Bulutu, İki doğru bir yanlış

  • Değerlendirme: Yeni Soru (Çoktan seçmeli ve tek cevaplı soru, çoktan seçmeli ve çok yanıtlı soru, kısa cevaplı soru), Beyin Fırtınası, Sayı Tahmini, Likert Ölçeği

  • Diğerleri: Dış Uygulaması, Doğum Haritası

 

Kurumunuzun İşleyişini Kolaylaştıracak Diğer Bir Projemiz: Plan365: Akademik Ders ve Sınav Planlama Sistemi

Sıra beklemeye son! Çözüm işlemi için Windows sunucuya erişim işkencesini ve çözüm verisinin uzun süren indirme sorununu tamamen ortadan kaldırdık. Artık her şey ışık hızında gerçekleşiyor. Verilerinizi kolayca ekleyin veya hızlıca senkronize edin. Kısıtlarınızı belirleyin ve Ders veya Sınav Dönemi için çözüm işlemini başlatın. Planınızı bilgisayarınıza indirin. Tüm planlama sürecini web üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayın.

 

Eğitimin Geleceği

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi ve halka sunulmasıyla birlikte, günümüzde yeni yeni kendini gösteren ve her alanda genişleyen yeni bir yapı ile karşı karşıyayız. Bu yapı korkutucu bir şekilde ilerliyor. Bu ilerleyişin önüne geçmenin imkansız olması, her şeyi bırakacağımız anlamına gelmemelidir. Biz de yapay zekanın eğitim alanında hangi amaçlarda kullanılabileceğini araştırmalı ve kendi eğitim sürecimize bunu dahil etmeliyiz.


Örneğin, yapay zeka ve makine öğrenme teknolojisinin yardımıyla derslerinizin analizi yapılır. Ders içerisinde ve ders sonrasında uygun materyallerin kullanılması için öneriler sunulur. Ders esnasında aktiviteler, etkileşim faaliyetleri, sorular ve uyarılar verilebilir. Ders sonrasında dersi destekleyici kitaplar, akademik kaynaklar, pratik deneyimi arttırıcı küçük proje önerileri verilebilir.


Sizin eğitim sürecinizi daha verimli hale getirmek ve öğrenme grubunuzun öğrenmişlik düzeyini artırmak amacıyla destek veren bir yapay zeka ile, sürekli kendini geliştiren bir yapı oluşturarak daha büyük hedeflere yönelik daha etkili bir eğitim süreci sunmayı planlıyoruz. İstatistik ve davranış analizi yoluyla bilgi toplama görevini yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirecek ve kaynakların ders akışında nasıl daha verimli kullanılabileceği konusunda destek sağlayacağız.


Öğrenmeyi sürekli kılmayı amaçladığımız bu projede; hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin öğrenmeye katkıda bulunmasını sağlamak, bizler için önemlidir. Yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip ediyor ve sizler için daima gelişmiş bir eğitim deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

149 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page