top of page

Advancity CEO'su Cem ATACIK

Güncelleme tarihi: 15 Ara 2023


"Uzaktan eğitim denince en büyük ihtiyaçlardan biri de tabi ki internettir. Çalışmaları devam eden ve altyapı çalışmalarının neredeyse sona yaklaştığı 5G teknolojisi internet akış hızını başka bir boyuta taşıyacak, belki de gelecekte evlerimizde modem bile olmadan sadece cep telefonlarımız ile interneti yüksek hızlarda kullanabileceğiz. Uzaktan eğitim 5G teknolojisi ile birlikte bir adım daha öteye taşınacaktır."


Advancity CEO'su Cem Atacık, uzaktan online eğitimin, günümüzün bilgi, iletişim, donanım teknolojilerinin çağdaş öğrenme metotları ile harmanlanması ile oluşan verimli, gelişmiş, eğlenceli eğitim imkânı olduğunu söyledi. Bu eğitim sisteminin avantajlarını ise zamandan ve mekândan tamamen bağımsız olabilmesi, canlı, görüntülü, sesli olarak eğitimin verilebilmesi, içeriklerin tekrar izlenebilmesi, sanal sınıf uygulamasında olduğu gibi canlı ve aktif katılımın mümkün olması, dosya paylaşımı yapılabilmesi, ölçüm ve takibin kolay olması olarak sıraladı. Türkiye'de uzaktan eğitim alanında ilk kurulan şirketlerden birisi olan Advancity'nin sektörde 20 yılı aşan deneyime sahip olduğunu belirten Atacık, şunları söyledi: “Bu deneyime de dayanarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki: Uzaktan eğitim Türkiye'de son derece verimli kullanılan, öğretici, kavratıcı ve pekiştirici bir eğitim yöntemidir. Dijital teknolojinin ve cihazların bugün geldiği gelişmişlik düzeyinde uzaktan eğitim, önemi her geçen gün artan bir eğitim ve öğrenme biçimidir. Ülkemizde eğitim kurumlarında uzun yıllardır klasik ve uzaktan eğitim birlikte veriliyor. Bu alanda daha gelişmiş bir eğitim için tüm olanaklar mevcut.


Bilgisayarı veya dijital cihazı bulunmayan öğrencilere cihazlar sağlanarak, eğitim uzmanlarından daha çok yararlanılarak, daha canlı ve ilgi çeken içerikler oluşturularak, iletişim altyapısı biraz daha geliştirilerek, ders programları uzaktan eğitimi de kapsayacak şekilde revize edilerek daha etkin ve sürdürülebilir bir uzaktan eğitim ortamı oluşturulabilir. Advancity Türkiye'nin ilk Yüzde 100 yerli eğitim çözümleri şirketidir ve 2 milyon 250 bin öğrenci Advancity aracılığıyla uzaktan eğitim almaktadır. Advancity'nin, 23 Mart öncesi bir haftada 76 üniversitede 26 orta öğretim okulunda uzaktan eğitime taşıdığı yeni öğrenci sayısı ise 400 bindir. Bir Türk şirketi olarak örgün eğitim ve üniversite eğitimi veren kurumlara gerekli olan tüm ürünleri sunuyoruz: Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi “Eğitim365 (Üniversite - ALMS)', Uzaktan Canlı Eğitim Sanal Sınıf Platformu "Sınıf365 (Perculus)”, Okul Yönetim Sistemi “Eğitim365 (K12 - İkampüs)”, “Kurumsal Video Yayınlama ve Raporlama Sistemi “Eğitim365 (Üniversite - Atube)", Zenginleştirilmiş Eğitim Kişisel Gelişim Kampüsü ve Tekno Gelişim Kampüsü adlı ürünlerimiz var. Yerli ve Milli bir şirket olarak akademik kurumlarımızın tümüne hizmet götürmeye hazırız."


Cem Atacık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2019 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre mobil penetrasyonun yüzde 100€ yakın olduğunu, sabit ve mobil geniş bant abone sayısının ise 77 milyonu aştığını bildirdi. Geniş bant abonelerin 14,1 milyonu sabit abone, 63 milyonu mobil abone olduğuna işaret eden Atacık, "Türkiye'nin gelişmiş mobil internet altyapısı uzaktan eğitim için en önemli avantajdır." dedi. İnterneti daha yaygın hale getirmek için Telekomünikasyon firmaları ile belediyelerin iş birliği yapmaları gerektiğini vurgulayan Atacık “Kablo döşemesi ve diğer yeraltı hizmetleri için her seferinde kazı çalışması yapılıyor. Maliyet yaratan, zaman kaybına yol açan ve çevreye olumsuz etkileri olan ve bu tür kazı çalışmaları yerine, her sokağa yüksekliği iki metre ve genişliği bir metre olacak şekilde bir yer altı boşluğu oluşturulabilir, kuruluşlar kendi kablosunu veya hizmetini bu yer altı boşluğunu kullanarak götürebilir” dedi.


Uzaktan eğitimin doğru ve etkin bir biçimde yapılandırılması için daha çok interaktif içeriğe yer verilmesi gerektiğini belirten Atacık, TÜBİTAK'ın içerikler konusunda Ar-Ge çalışması yaptığını ve içerik geliştirme projelerine destek verdiğini söyledi. Şirket olarak, yazılımlarda etkileşimi ön planda tutmak amacıyla algoritmik soru aracı üzerinde çalıştıklarını bildiren Advancity CEO'su şöyle devam etti: “Bu çalışmalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Farklı kombinasyonlar ile öğrencilerin birbirinden farklı soruları görerek farklı seçenekler oluşturmasını sağlayarak kopyalamayı en aza indirgiyoruz. Sınıf365 (Perculus) Uzaktan canlı eğitim sanal s1nif platformu projemiz ile sadece görüntülü katılım sağlayan tek yönlü eğitimin dışına çıktık, öğrencilerin derse aktif olarak katılmasını sağlayan “Çizim Tahtası" geliştirerek öğretmenin sorduğu soruları öğrencinin tahtaya kalkıp çözebilmesini sağladık.


Gerektiğinde öğretmenin öğrencisine söz vererek ekranını paylaşabildiği, doküman yükleyebildiği ve kamera görüntüsü paylaşarak dersin akışına katkıda bulunduğu bir işleyiş oluşturduk. "Sınıf365 (Perculus) Sanal Sınıf”ı diğer programların çok ötesinde özellikler taşıyacak şekilde geliştirmeye özen gösteriyoruz. Bir sınıf içerisinde yer alan interaktif eğitim çalışmaların tümünü sanal sınıfa entegre etme konusunda kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Uzaktan eğitim bir bütün olarak ele alınmalıdır ve Eğitim365 (Üniversite - ALMS)'nin uzaktan eğitime taşıdığı avantajlardan yararlanılmalıdır. Önerilerimizi şu şekilde sıralamak mümkün:

 • E-Ders aktivitesi oluşturarak interaktif eğitim sunumları ile hem dersi öğreniyor hem de sürekli bilincinin açık olması sağlanabiliyor. E-Ders'te geçirilen süre ve E-Ders ilerlemeleri kaydedilerek öğrencinin ne kadar etkin ders çalıştığı gözlemlenebilir.

 • Doküman aktivitesi ekleyerek öğrencilerin görmeleri istenen dokümanları sisteme ekleyebilir ve öğrencilerin görüntüleyip görüntülemedikleri raporlanabilir.

 • Ödev aktivitesi sayesinde öğrencilere araştırma ve geliştirme ödevleri verilebilir. Öğrencilerin hazırladığı ödevleri sisteme yükledikten sonra öğretmen ödevleri notlandırabilir.

 • Sınav aktivitesi eklenerek öğrencileri öğrendikleri ölçülebilir. Sorular ve cevaplar kendi aralarında karıştırılarak her öğrencinin aynı anda farklı soru ve farklı cevap seçeneğini işaretlemesi sağlanabilir.

 • Forum aktivitesi eklenerek öğrencilerin kendi aralarında ve öğretmenler ile tartışma gerçekleştirmesi sağlanabilir.

 • Anket aktivitesi oluşturularak istenen konuda ön, orta ve son anket oluşturup, öğrencilerin durumları hakkında istatistiki değerler elde edebilir. Sanal Sınıf aktivitesi oluşturularak Sınıf 365 (Perculus) Sanal Sınıf Sisteminde online canlı ders işlenebilir.

 • Video aktivitesi eklenerek öğrencileri istenen videoları izlemesi sağlanabilir. Akıllı video oluşturularak videonun istenen dakika ve saniyesine sorular eklenip geri dönüşler alınabilir. Öğrencilerin video içirisinde geçirdiği süre ve tamamlama durumları raporlanabilir.

 • Morpa Aktivitesi oluşturularak morpa üzerindeki içerikler ile senkronizasyon sağlanabilir.

 • Dersdeo Aktivitesi oluşturularak dersdeo üzerindeki içerikler ile senkronizasyon sağlanabilir.

 • Sınıf İçi aktivitesi ekleyerek duyuru oluşturabilir ve takvimde görüntüleme sağlanabilir.

 • İnternet Adresi aktivitesi eklenerek dış bağlantı verilebilir ve dış bağlantıya tıklanıp tıklanmadığı gözlenebilir.

 • Duyurular eklenebilir ve öğrencinin sisteme girişinde görmesi sağlanarak bilgilendirme sağlanabilir. Yeni projemizin temellerini de atmış olduğumuzu duyurmak isteriz. Eğitim 365 (Üniversite - ALMS) sistemini bir adım daha öteye taşımak adına "Eğitim 365 (Üniversite - ALMS Plus)” projemizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor."


Cem Atacık, gelecekte eğitimin önemli bir parçasının uzaktan eğitim olacağına işaret etti. Türkiye'de iletişim altyapısıyla ilgili sorunlarının büyük ölçüde aşıldığını savunan Atacık, bulut teknolojilerinin önemine dikkat çekti. Gelişen video teknolojileriyle artık kalitesi arttırılmış ve çözünürlükleri yüksek videoların kolaylıkla işlenebildiğini belirten Atacık, şunları söyledi: "Bulut teknolojileri ile birlikte sunucular birden fazla merkezde olabiliyor. Farklı merkezlerdeki verilerin güvenliği ve erişim hızları da artıyor. Bulut teknolojisi ile verilerimize ulaşmada bir aksama yaşadığımızda yedeklerimiz ile çalışmaya devam edebiliyoruz. Ayrıca bulut teknolojiler sayesinde depolama alanlarımız da genişledi.


Artık tekbir parça halinde buluta yüklediğimiz yüksek boyutlu dosyalarımızı rahatlıkla indirebiliyoruz. Bulut teknolojiler ile yapısal olarak fayda sağlanan uzaktan eğitim teknolojileri de gelişmeye başladı. Uzaktan eğitimde artık çok fazla veri aynı anda işleniyor ve yayınlanabiliyor. Advancity'nin kullandığı teknolojilerden birisi de yapay zeka. Yapay zekâ kullanılarak sınav kağıtları çok kısa sürede eksiksiz okunabiliyor ve sınavları notlandırabiliyor.


Yapay zekanın önemi gün geçtikçe artıyor. Bizim de üzerinde çalıştığımız yapay zekâ teknolojisi ile bireye uygun öğrenme yöntemlerini analiz ederek öğrencinin hangi doğrultuda öğrendiğini saptayıp, eğitim vericilere raporlamayı hedefliyoruz. Bireysel öğrenme adına oluşturulacak olan yapay zekâ teknolojisi ile her bireyin eşit öğrenme yeterliliğine sahip olacağından eminiz. Uzaktan eğitim denince en büyük ihtiyaçlardan biri de tabi ki internettir. Çalışmaları devam eden ve altyapı çalışmalarının neredeyse sona yaklaştığı 5G teknolojisi internet akış hızını başka bir boyuta taşıyacak, belki de gelecekte evlerimizde modem bile olmadan sadece cep telefonlarımız ile interneti yüksek hızlarda kullanabileceğiz. Uzaktan eğitim 5G teknolojisi ile birlikte bir adım daha öteye taşınacaktır."


Cem Atacık, uzaktan çalışma ve eğitim modellerinin beraberinde getirdiği güvenli riskleriyle ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: “Internet eğitim alanında olsun veya bireysel kullanımda olsun her zaman art niyetli insanlar ve yazılımlar olacaktır. Bu noktada internet okur-yazarlığı eğitimi önem kazanıyor. İnternetin belli güvenlik riskleri oluşuyor olması interneti kullanmaktan vazgeçmemiz sonucunu getirmemelidir. Bu noktada doğru eğitim ve güvenilir tedarikçiler yardımı ile güvenlik risklerini en aza indirebiliriz. Türkiye yasalarına tabi yerli şirket tercih edilmesi veri çalınma risklerinin en aza indirilmesini sağlayacaktır. Bu noktada yazılım şirketlerine de pay düşüyor. Kullanılan yazılımların yerli versiyonlarının üretilmesi ile birlikte dışa bağımlılık azalacak ve bilgiler tam anlamıyla korunacaktır.


Son gelişmeler ışığında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yerli üreticilere yeni tedbirler almaları konusunda yol gösteriyor. Yerli üreticilerin yurt dışında tuttukları verileri yurt içindeki sunuculara taşımaları, böylece verilerin daha güvenli bir ortamda saklanması sağlanıyor. Güvenlik konusunda daha fazla yatırım yapılarak yerli yazılımlar ve güvenlik yazılımlarının desteklenmesi veri güvenliği konusunda büyük fayda sağlayacaktır. Bilgi çalınması dışında bilgilerin kanunlara uygun olması açısından yerel kanunlara tabi şirketlerle iş birliği yapılması bu konuda çok önemli bir adım olur. Yerli yazılım üreticisi desteklenmesi güvenilirliği arttıran bir başka adım olacaktır."


Eğitim alanında olsun veya bireysel kullanımda olsun her zaman art niyetli insan ve yazılımlar olacaktır. Bu noktada internet okur-yazarlığı eğitimi önem kazanıyor. İnternetin belli güvenlik riskleri oluşuyor olması interneti kullanmaktan vazgeçmemiz sonucunu getirmemelidir. Bu noktada doğru eğitim ve güvenilir tedarikçiler yardımı ile güvenlik risklerini en aza indirebiliriz.


"2021'de bir yandan yetenekli profesyonellerle kadromuzu büyütürken, bir yandan da nitelikli iş ortakları ile buluşmaya çalışacağız. Önümüzdeki dönemde, geliştirdiğimiz ürün ve çözümleri ihraç etmek için çalışmalar yapacağız. Oyun, gözlem, simülasyon, insansız uçuş ve telekomünikasyon gibi alanlarda yerli şirketlerin sağladığı türden bir başarıyı, biz de uzaktan eğitim alanında yakalamayı amaçlıyoruz."


Uzaktan eğitim alanında 20 yılı aşkın süredir çalışan ve kendi alanında ilk yerli ürünleri geliştiren Advancity'nin CEO'su Cem Atacık, 2020 yılında uzaktan eğitimin olanak ve avantajlarının keşfedildiğini, çok geniş bir kullanıcı kitlesinin bu eğitim yöntemini kullanmaya başladığını belirterek, 2021 yılına ilişkin öngörülerini açıkladı. Advancity'nin 80'e yakın üniversitede hizmet sunduğunu ve pazardaki liderliğini sürdürdüğünü vurgulayan Atacık şunları söyledi: “Üniversitelerin yanı sıra ilköğretim okulları, ana okulları ve özel eğitim kurumlarına sunduğumuz hizmetleri de 2020 yılında çeşitlendirip güçlendirdik.


Eğitim kurumları dışında yer alan müşterilerimize de hizmet vermeye, iş ve eğitim süreçlerine katkı sağlamaya devam ettik” Atacık, Advancity hizmetlerimizden yararlanan toplam kullanıcı sayısının 2.5 milyon kişiyi aştığını, ve daha yüksek kalitede hizmet vermek amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle devam etti: “2020 yılında Mart ayından itibaren kovid-19 salgını nedeniyle eğitim dijital ortama taşındı, milyonlarca kişi uzaktan eğitimle tanıştı veya daha aktif olarak kullanmaya başladı. Böyle bir ortamda bir yandan artan talebe yanıt vermeye çalışırken, bir yandan da sistemimize yeni özellikler kattık. Altyapımızı sürekli gelişen teknolojilerle uyumlu hale getirmek amacıyla gelen talepleri dikkate alarak, yeni ürün ve fikirler geliştirdik, yatırımlar yaptık ve yeni iş ortakları ile anlaşmalar imzaladık. İçeriğin artan önemini dikkate alarak zengin bir içerik havuzu oluşturmaya ve geleceğin dijital kampüslerini oluşturmaya başladık.


Bu noktadan sonra online eğitimin geri dönülmez bir şekilde hayatımıza daha fazla dahil olacağını görüyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz.” Eğitimin tamamen dijital ortama aktarıldığı Mart-Aralık 2020 döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre uzaktan eğitime olan talebin büyük bir sıçrama gösterdiğini belirten Atacık, Advancity'nin verilerine göre artış sayıları ve oranları hakkında şu bilgileri verdi: “Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ‘Eğitim365 (Üniversite - ALMS)' sistemine giriş yapan kullanıcı sayısında 2 katı aşan bir artışla 2.5 milyonun üzerine çıktı.


Diğer yandan asıl patlama ise kullanım miktarında görüldü, düzenlenen aktivite sayısında 100 katın üzerinde bir artış yaşandı. Eğitim365 (Üniversite - ALMS) sistemine yüklenen word, excel, powerpoint ve pdf'lerin sayısı 150 kattan fazla, Sanal sınıf sayısında ise 50 katın üzerinde artışlar yaşandı." Uzaktan veya online eğitimin, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız olarak alınabilen, canlı, görüntülü, sesli olabilen, içeriklerin tekrar izlenebildiği, sanal sınıf uygulamasında olduğu gibi canlı ve aktif katılımın mümkün olduğu, dosya paylaşımı yapılabilen, ölçümün, takibin kolay ve en iyi şekilde sağlandığı bir eğitim yöntemi olarak sayısız avantaja sahip olduğunu vurgulayan Advancity CEO'su Cem Atacık, 2021 yılında uzaktan eğitimin avantajlarından daha etkin bir şekilde yararlanılacağını söyledi.


Öğrenci, öğretmen, çalışan veya yeni bilgiye ihtiyaç duyan çok geniş bir kitlenin 2020 yılında uzaktan eğitimin avantajları ile tanıştığını belirten Atacık, pandemi sonrasında da bu avantajların talep edileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Uzaktan eğitim alabilecek koşullara sahip olanlar, eşit şartlar altında uygun maliyetle bilgiye ulaşma, standart eğitimin yanı sıra çağımızda ihtiyaç duyulan birden fazla diplomaya sahip olma gibi olanaklara sahip oluyorlar. Biz de devam edecek talebe yanıt üretmek amacıyla 2021'de bir yandan yetenekli profesyonellerle kadromuzu büyütürken, bir yandan da nitelikli iş ortakları ile buluşmaya çalışacağız. Önümüzdeki dönemde, geliştirdiğimiz ürün ve çözümleri ihraç etmek için çalışmalar yapacağız. Oyun, gözlem, simülasyon, insansız uçuş ve telekomünikasyon gibi alanlarda yerli şirketlerin sağladığı türden bir başarıyı, biz de uzaktan eğitim alanında yakalamayı amaçlıyoruz?169 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page