top of page

Modernleşen Eğitimde Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Yöntemi

Güncelleme tarihi: 14 Ara 2023Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


Advancity olarak geleceğe güvenle bakıyoruz. Çünkü yeni gelişen teknolojileri önemsiyor ve kendimizi hızlı bir şekilde adapte edebiliyoruz. Eğitimde hizmet temelli teknolojiyi benimseyerek kullanıcılarımıza güvenilir ve ihtiyaca yönelik hizmet vermeyi hedeflediğimiz bu yolda; 05 Aralık 2019, perşembe günü saat 09:00 – 13:00 arasında "Eğitim Dünyasında Bulut Teknolojileri ve Çözümleri" konulu çalıştayda biz de yer alacağız.


SaaS nedir? (Hizmet olarak yazılım)

SaaS, bir bulut hizmeti sağlayıcısından kullandıkça öde esasına dayalı olarak satın alabileceğiniz eksiksiz bir yazılım çözümüdür. Bir uygulamayı kuruluşunuzda kullanılmak üzere kiralarsınız ve kullanıcılarınız genellikle bir web tarayıcısı aracılığıyla bu uygulamaya bağlanır. Temel altyapı, ara yazılım, uygulama yazılımı ve uygulama verilerinin tamamı hizmet sağlayıcısının veri merkezinde bulunur. Hizmet sağlayıcısı, donanım ve yazılımı yönetir ve uygun bir hizmet sözleşmesi ile uygulamalarınızın ve verilerinizin kullanılabilirliğini ve güvenliğini sağlar. SaaS, kuruluşunuzun uygulamaları çok düşük bir peşin ödeme maliyetiyle hızlıca çalıştırmasını sağlar.


SaaS’nin avantajları

 • Gelişmiş uygulamalara erişim hakkı elde edin. Kullanıcılara SaaS uygulamaları sağlamak için herhangi bir donanım, ara yazılım veya yazılım satın almanız, yüklemeniz, güncelleştirmeniz veya bunların bakımını yapmanız gerekmez. SaaS, gerekli altyapıyı ve yazılımı kendi başına satın alacak, dağıtacak ve yönetecek kaynaklara sahip olmayan kuruluşlar için ERP ve CRM gibi karmaşık kurumsal uygulamaları hesaplı hale getirir.

 • Yalnızca kullandığınız kadar ödeyin. SaaS hizmeti, ölçeği kullanım düzeyine bağlı olarak otomatik olarak artırıp azalttığı için maddi açıdan tasarruf etmenizi de sağlar.

 • Ücretsiz istemci yazılımı kullanın. Kullanıcılar çoğu SaaS uygulamasını herhangi bir yazılım indirip yüklemeye gerek kalmadan (bazı uygulamalar eklenti gerektirir) doğrudan web tarayıcılarından çalıştırabilir. Bu sayede kullanıcılarınız için özel bir yazılım satın alıp yüklemeniz gerekmez.

 • İş gücünüzü mobil hale getirin. SaaS kullanıcıların SaaS uygulamalarına ve verilerine İnternet’e bağlı bir bilgisayar veya mobil cihazdan erişebilmesini sağlayarak iş gücünüzü “mobil hale getirmenizi” kolaylaştırır. Hizmet sağlayıcınız bunu sizin için yapacağından, farklı türdeki bilgisayarlar ve cihazlar için uygulama geliştirme endişesi taşımanıza gerek kalmaz. Üstelik, mobil bilgi işleme özgü güvenlik sorunlarını yönetmek üzere özel uzmanlar çalıştırmanız da gerekmez. Özenle seçilmiş bir hizmet sağlayıcısı, hangi cihazda kullanılırsa kullanılsın tüm verilerinizin güvenliğini sağlar.

 • Uygulama verilerine her yerden erişin. Verilerin bulutta depolanması sayesinde kullanıcılar, kendi bilgilerine İnternet’e bağlı bir bilgisayar veya mobil cihazdan erişebilir. Ayrıca uygulama verilerinin bulutta depolanması, kullanıcı bilgisayarı ve cihazı çökse bile verilerin korunmasını sağlar.


Eğitimin Evrimsel Gelişimi

Modernleşen Eğitimde Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Yöntemi

Öğretim yöntem ve teknikleri gün geçtikçe gelişiyor ve yenileşiyor. Gelişen yöntem ve teknikler modern dünyada modernleşerek yeni bir boyut kazanıyor. Yazılımın yeni akımı SaaS ile birlikte eğitim öğretim dinamikleri de değişmeye başladı. Değişen dinamiklerin ışığında öğretim yöntem ve teknikleri de farklı boyutlar kazanmaya başladı.


"Eğitim Dünyasında Bulut Teknolojileri ve Çözümleri" konulu çalıştayda modernleşen dünyada eğitim yazılım teknolojileri ve hizmet olarak yazılım mottolarını bir araya getirerek yenileşmenin öncüsü yolunda hareket etmemize bir yol gösterici rolünde bulunacaktır.


Advancity olarak benimsediğimiz “Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)” yönteminde her ihtiyaca yönelik hizmet yazılımı üretiyoruz. Bunları şöyle sıralayabiliriz;


Bizim de öncülüğünü yaptığımız sistemleri sıralamamız gerekirse;

 • Eğitim365 (Üniversite - ALMS) - Örgün ve Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

 • Eğitim365 (ASYNC) - OBS ve ALMS Senkronizasyon Aracı

 • Sınıf365 (Perculus Plus) - Uzaktan Canlı Eğitim Sanal Sınıf Platformu

 • Sınav365 (ASOYS) - Sınav Organizasyon ve Yönetim Sistemi

 • Plan365 (APLAN) - Üniversite Zaman Çizelgesi Sistemi

 • Eğitim 365 (ATUBE) - Kurumsal Video Yayınlama ve Raporlama Sistemi

 • İçerik365 (5i) - YÖK’ün Zorunlu 5i Derslerinin Tüm İçerik ve Soru Bankaları

 • Eğitim365 (K12 - İKampüs) - Okul Yönetim Sistemi

 • Sertifika365 (Sertifika Merkezi) – Sertifika Üretme, Gönderme, Basma ve Saklama Sistemi

Modernleşen Eğitimde Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) aşağıda yer alan öğretim yöntem ve tekniklerinin hepsini kapsıyor.


Modernleşen Eğitimde Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Yönteminin Kapsadıkları;

Anlatım Yöntemi

Öğretmenin bilgilerini; pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği geleneksel bir yöntemdir. Anlatım en eski öğretim yöntemidir. Daha çok bilgi düzeyindeki hedef alanın kazandırılmasında kullanılır. Anlatım yöntemi bir dersin girişinde, öğrencileri güdülemek, konuların açıklanmasında, özetlenmesinde ve anlaşılması güç olan konuların açıklanmasında kullanılır.   

 • Giriş: Dikkat çekme, güdüleme, konudan haberdar etme

 • Gelişme: Konunun derinlemesine anlatılması

 • Sonuç: Özet


Anlatım Yönteminin Faydaları:

 • Anlatma yöntemi, kısa zamanda, fazla miktardaki konuları (geniş müfredatı) kalabalık gruplara aktarmada avantajlıdır.

 • Öğrencilerin çalışma yapabilmeleri için gerekli temel materyallerin sunumunda ya da yeni bir çalışma yapmaya başlangıç için avantajlıdır.

 • Öğrencilerin muhteva üzerinde organize bir görüş kazanmalarına yardımcı olur,

 • Konu düzenli bir biçimde sunulacağı için zamanın iyi kullanımını sağlar.

 • Oturumda sürpriz bir bilgi ile karşılaşmayacağı için öğretmene “güven” duygusu verir.

 • Uygulanması kolay ve ekonomiktir.


Deney Yöntemi

   Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan eylem veya işleme deney denir. Hedef davranışlar en az uygulama düzeyinde olmalı; öğrenci kavram, araç, gereç, yöntem, ilke bilgisine ve kavrama düzeyindeki davranışlara sahip olmalıdır. Bu yöntemde belirli bir olaya etki eden faktörler kontrol altına alınarak sınama yapılır. Bu teknik kullanılırken:

 • Hedef davranışlar belirlenmeli,

 • Deneyin işlem basamakları belirlenmeli,

 • Deney düzeneği kurulmalı, düzenek çalıştırılmalı,

 • Deney süresince gözlenmeli,

 • Sonuçlar alınıp kontrol edilmeli,

 • Sonuçlar rapor halinde yazılmalı, sınıfta tartışılmalı,

 • Deney bittikten sonra düzenek sökülmeli, araç-gereçler yerlerine kaldırılmalıdır.

 • Deney her öğrenci tarafından ya da en fazla dört kişilik gruplar tarafından yapılmalı, öğretmen tarafından gerekli denetim ve yardım yapılmalıdır,


Deney Yönteminin Özellikleri:

 • Bilimsel düşünceyi kazandırır,

 • Öğrenci birçok duyu organıyla ilk elden bilgi edinir,

 • Bilgilerin uygulanmasını sağlar,

 • Maliyeti yüksektir ve çok zaman alır,

 • Yaratıcı düşünceyi kazandırır,


Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, bağımsız çalışma alışkanlığını kazandırmak için yapılan öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan ve her öğrenci için ayrı etkinlik programını gerektiren bir yöntemdir. Keller planından hareketle geliştirilmiştir. Bu yöntem hızlı ve yavaş öğrenen öğrencilere ek fırsatlar sunar.


Bireysel Çalışma Yönteminin Özellikleri:

 • Öğrenci bir konuyu kendi başına çalışarak öğrenir.

 • Öğrenme öğrencinin öğrenme hızına, ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yapılır.

 • Araştırma yoluyla öğrenci yaparak-yaşayarak öğrenir.

 • Öğrencilerde sorumluluk duygusu geliştirme amacıyla kullanılabilir.

Amaç belirleme, zamanlama ve planlama konusunda öğrenciye rehberlik yapılmalıdır.


Soru Cevap Yöntemi

Bu yöntemin esası öğretilmek istenen bilgilerin soru sorularak öğrencinin kendisine buldurulmasıdır. Öğretmenin sorduğu sorulara öğrencilerin sözel olarak cevap vermelerine dayanır. Çoğunlukla anlatım yöntemi ile birlikte kullanılır. Soru-cevap yöntemi; anlatım yönteminin sıkıcılığını ve monotonluğunu az da olsa ortadan kaldırarak öğrencileri aktif hale getirmeye çalışır. Anlatma yönteminden sonra eğitimde en çok kullanılan öğretme metodudur.


Soru-Cevap Yöntemi Şu Amaçlarla Kullanılabilir:

 • Öğrencileri düşünmeye yöneltmek,

 • Öğrencileri derse katmak,

 • Anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarmak,

 • Öğrencilerin bildiklerini ve bilmediklerini ortaya çıkarmak,

 • Önemli olan noktayı vurgulamak,

 • Pekiştirme işlemini yapmak yani pekiştireç vermek,

 • Konuyu tekrar etmek için kullanılır.


Faydaları:

 • Ezberlemeyi ortadan kaldırarak gerçek öğrenmeyi sağlar.

 • Öğrenme geç olmasına karşın; öğrencilerin hatırlama, düşünme, muhakeme, analiz, sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirir.

 • Bu yöntem canlılığı sağladığı için fikir eğitiminde büyük avantajlar sağlar.

 • Sorular öğretimde tekrar ve pekiştirmeyi sağlar.

 • Sorular, öğrencilerin derse ve konuya karşı dikkat ve ilgilerini arttırır, onların derse istekle katılmalarını sağlar.

 • Öğrencilerin derse aktif olarak katılmalarını sağlayarak konuların anlatılmasında öğrencilerin birinci derecede rol almaları; onlara, toplum önünde konuşmayı, liderliği, kendine güveni, girişim duygusunu, konuşma kurallarını, fikir alışverişini, demokratik düzende konuşmayı ve yaşamayı kazandırır.

 • Öğretim sürecinde öğretmene dönüt-düzeltme sağlar.

 • Sorular bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki öğrenmeyi ölçme amacıyla kullanılabilir.

 • Öğretmen soru cevap yöntemini bir anlamda kontrol aracı olarak kullanabilir. Öğrenci her an kendisine soru sorulacağını bildiği için sürekli dersle ilgilenir.


Problem Çözme Yöntemi

   Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişmeler okulda öğrenilen bilgileri kısa zamanda etkisiz hale getirmektedir. Kısa zamanda eskiyecek ve işe yaramayacak duruma gelen bilgiyi insanlara kazandırmak yerine onlara bilgiyi kazandırma yolları öğretilmelidir. Bütün bu gelişmeler sonunda birey geçmişe göre daha fazla problemle karşı karşıya gelmeye başlamıştır. Bu problemleri çözerken bilimsel ve akılcı bir yol kullanması onun çözüme gitmesini kolaylaştıracaktır.

Faydaları:

 • Öğrenci AKTİF olarak katılır.

 • Algılama ve akılda tutma daha uzun süreli olur.

 • Öğrencilere ileride yüz yüze geleceği sorunlara uygulayacağı çözümlerin modellerini sağlar.

 • Hem bilişsel hem duyuşsal alanda öğrenmeyi sağlar.

 • Öğrencilerin sorumluluklarını geliştirir.

 • İlgiyle öğrenme ve güdülenme sağlar.

 • Öğrenciler sonuçlara ulaşmak için nasıl bağımsız düşünmeleri gerektiğini öğrenirler.

 • Öğrencileri planlı ve düzenli çalışmaya alıştırır.

 • Öğrencilerin bilimsel görüş ve düşünüş kazanmalarını sağlar.

 • Öğrencilerde cesaretle önerilerde bulunma veya hipotezler ileri sürme yeteneği geliştirir.

 • Öğrencilere karar vermede acele edilmemesi gerektiği düşüncesini benimsetir.


Proje Temelli Öğrenme Yöntemi

   Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun bir süre çalışmalarıdır. Öğrenci zihinsel ve fiziksel olarak sürece katılır. Amaç; ortaya bir iş veya eser çıkarmaktır.


Proje Temelli Öğrenme Yönteminin Özellikleri:

 • Proje tasarısını öğretmen ve öğrenci birlikte yapar,

 • Proje temelli öğrenmede tek çözüm yoktur, birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır.

 • Öğrenci bilgiyi keşfeder ve kullanır.

 • Konular derinlemesine öğrenilir,

 • Disiplinler (bilim alanları-konular) arası etkileşime dayalı öğretim yapılır,

 • Öğrenciler bireysel olarak ve grup halinde çalışır ve iş birliği, sorumluluk, paylaşma gibi özellikler gelişir.

 • Araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel beceriler kullanılır,

 • Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir,

 • Öğrenciyi hayata hazırlar. Öğrencinin bağımsızlığını kazanmasını, ekip halinde çalışabilmesini ve problem çözme yeteneklerini geliştirir,

 • Hem yavaş hem de hızlı öğrenen öğrenciler için kullanılabilir,

 • Öğrenciye başarma hissi verilmelidir,


Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Gerçek hayatta ortaya çıkan ya da gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemlerin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir.

Faydaları:

 • En önemli faydası öğrencilere bildiklerini ve kavradıklarını gerçek duruma uygulama fırsatı vermesidir.

 • Öğrencilerin ilgi ve güdülerini yüksek tutar.

 • Öğrenciler ders kitabı dışındaki materyallerden de yararlanma imkanına kavuşurlar.

 • Tüm öğrencilerin tartışmalara katılması sağlanır.

 • Problem çözme yeteneğini geliştirir.

 • Konuları kavrama, anlama yeteneği geliştirir,

 • Öğrencilere diğer öğrencilerle çalışma imkânı sağlanır,


Tartışma Yöntemi

Bir konu ya da problemle ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yöneltmek, anlaşılması güç olan konuları açıklamak ve verilen bilgileri irdelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

Faydaları:

 • Bilinen konular üzerinde fazla durmadan bilinmeyen ve pek açıklığa kavuşmamış konulara ağırlık verilir.

 • Soru soran grupla cevap veren grup arasında dostça bir hava yaratılır,

 • Soru soran ve cevap veren gruplar görevlerini tam olarak yaparak ortak yaşantılar paylaştırılmış olur.

 • İlgi uyandırır ve öğrencilerin etkili bir şekilde katılımı sağlanır.

 • Zıt paneldeki amaç yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak yoluyla konuya ilgi uyandırmak işlenen bölümleri tekrar etmek, konuları yeniden gözden geçirmektir.


Diğer Yöntem ve Teknikler

 • Kavram Haritaları

 • Zihin Haritaları

 • Karşılaştırma Tablosu

 • Zincir Haritaları

 • Venn Şeması

 • Akış Haritası

 • Örümcek Haritalar

 • Özetleme

 • Buluş Yolu

 • Araştırma

 • Tartışma

 • Grup Çalışması

 • Münazara

 • Panel

 • Açık Oturum

 • Forum

 • Soru – Cevap

 • Beyin Fırtınası

 • Benzetim Tekniği (Simülasyon)

 • Nesi Var

 • Ben Kimim

 • Ben Neyim

 • Öykü Tamamlama

 • Düşün – Tartış – Paylaş

 • Bilinen Şarkıya Yeni Söz Yazma

 • Diyalog Tamamlama

 • Renk Kartları

 • Kart Oyunları / Kart Eşleştirme

 • Başlık Bulma

 • Slogan Oluşturma

 • Sınav – Ödev – Okuma

   Advancity'in hizmet verdiği yazılım imkanlarıyla geleneksel eğitimin ve daha fazlasının modernleşmiş haline kavuşabilirsiniz. Advancity'de eğitim ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir hizmet yazılımı bulabilirsiniz. Makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.


Kaynak:

 • SaaS Nedir?: https://azure.microsoft.com/tr-tr/overview/what-is-saas/

 • Anlatım Yöntemi: https://www.webdersanesi.com/egitim-bilimleri/ogretim-yontem-ve-teknikleri/duz-anlatim-yontemi/115/

 • Deney Yöntemi: https://www.webdersanesi.com/egitim-bilimleri/ogretim-yontem-ve-teknikleri/deney-yontemi/129/

 • Bireysel Çalışma Yöntemi: https://www.webdersanesi.com/egitim-bilimleri/ogretim-yontem-ve-teknikleri/bireysel-calisma-yontemi/121/

 • Soru Cevap Yöntemi: https://www.webdersanesi.com/egitim-bilimleri/ogretim-yontem-ve-teknikleri/soru-cevap-yontemi/116/

 • Problem Çözme Yöntemi: https://www.webdersanesi.com/egitim-bilimleri/ogretim-yontem-ve-teknikleri/problem-cozme-yontemi-soruna-dayali/117/

 • Proje Temelli Öğrenme Yöntemi: https://www.webdersanesi.com/egitim-bilimleri/ogretim-yontem-ve-teknikleri/proje-temelli-ogrenme-yontemi/120/

 • Diğer Yöntem ve Teknikler: https://www.webdersanesi.com/ders/egitim-bilimleri/ogretim-yontem-ve-teknikleri/

28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page