top of page

Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ders İzleme Verilerinin Değerlendirilmesi

Güncelleme tarihi: 16 Ara 2023


Tez Başlığı: Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ders İzleme Verilerinin Değerlendirilmesi

Makale: Yüksek Lisans Tezi

Yazar: Erdem DEMİR Görsel ve Haber Düzenleyicisi: Yunus YALIN

Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ders İzleme Verilerinin Değerle
.
dosyasını indir • 2.27MB

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Senkron ve Asenkron Ders Devamlılığının Online Sınavlara Katılma Oranları Karşılaştırıldı. Farkın nedenleri ne olabilir?

Covid-19 pandemisinden önce sadece üniversite ortak dersleri ve bazı teorik dersler uzaktan eğitim yönetimiyle gerçekleştiriliyordu. Pandeminin etkisi ve tedavi yöntemlerinin bulunmadığı dönemde eğitim kurumlarının hepsi ve kurumların tüm öğrencileri aynı anda uzaktan eğitime zorunlu geçiş yaptı. Bu makalede yer verdiğimiz bilgileri daha detaylı incelemek için Erdem DEMİR beyin “Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ders İzleme Verilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı tezini inceleyebilirsiniz.


Yapılan araştırma ile dünya üzerinde büyük çaplı yaşanan pandemi ve pandeminin yoğun olduğu dönemde, öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam ettikleri için sanal sınıf izleme sürelerinin sınavları üzserinde ki etkisi araştırmak ve ayrıca canlı senkron ve asenkron olmakla birlikte toplam katılım oranları göz önünde bulundurularak öğrencilerin derslere katılımları incelenmiştir.


Literatür taraması yapıldığında son dönemde özellikle uzaktan eğitim alanında yapılan çalışmalar, pandemi döneminin de etkisiyle artmış olduğu gözükmektedir. Çalışmaların neredeyse tamamı bir üniversite veya bir okul üzerinden gerçekleştirildiği için genelleme olanağının düşük olduğu söylenebilir.


Genel olarak yapılan çalışmalarda örneklemi küçük tuttukları gözlenmiştir. Yapılan çalışma ile örneklemi büyük tutarak sadece sözel dersler değil sayısal dersleri de teze dahil ederek genel sonuçlar çıkarmaya çalışılacaktır. Bu anlamda genel bir çalışma yapılarak literatürdeki bu boşluğun giderilmesi amaçlanmaktadır.


Araştırma modeli daha anlamlı ve anlaşılır olması açısından ilişkisel (korelasyon) araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerine baktığımızda;

  • H1: Canlı katılım oranı ile sınav notu arasında anlamlı bir ilişki vardır.

  • H2: Toplam katılım oranı ile sınav notu arasında anlamlı bir ilişki vardır.

  • H3: Sınavda kalma süresi ile sınav notu arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Şekil 1. Araştırma Modeli


Öğrencilerin Derste Bulunuşluk Oranı

Covid-19 pandemisinin yarattığı korku iklimi ve büyük depresyona yönelik ortam kimi öğrencide çalışma azmini arttırdığı gözlemlenebildiği gibi kimi öğrencinin de tüm çalışma azmine kötü yönde etkisi olmuştur. Ayrıca elektronik cihazlara ve internete olan ihtiyaç nedeniyle kimi öğrencinin de bu sisteme entegre olmasını zorlaştırmıştır.


Bu bağlamda bakıldığında sonuçlarda öğrencilerin bir kısmının elektronik cihaza veya internete erişimi olmama ihtimalinin de olduğunu düşünmemiz gerekir.

Grafik 1: Derse Katılım Öğrenci Oranı


Genel olarak bakıldığında öğrencilerin %12,7’si hiç ders izlememiş olduğu görülmektedir. Bu oranın biraz yüksek çıkması özellikle matematik ve edebiyat dersleri gibi önceden geçmişe dayalı bilgilerinin olduğu veya kendi başlarına ders notlarını okuyup anladıkları derslerde katılım oranlarının düşük çıkması düşünülmektedir.


Özellikle geçmişe dayalı bilgilerinin az olduğu veya kendi başlarına okuyarak anlayamayacakları derste (biyoistatistik) korelasyonlar daha yüksek çıktığı görülmüştür. Bu sonuçta özellikle biyoistatistik dersinde ders izlemelerin sınava etkisinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Grafik 2: Sınava Giren ve Girmeyenlerin Oranı


İncelemelerimiz sonucunda öğrencilerin yaklaşık olarak üçte birinin final sınava girmediği görülmektedir. Bu sonuçla öğrencilerin teknolojik anlamda sorun yaşadıkları veya alınan dersleri önemsemedikleri düşünülebilir. İleride çalışma yapacak olan kişilere bu konu üzerine yoğunlaşmaları önerilebilir.


Aynı şekilde sınava girmeyen kadınların sayısı sınava girmeyen erkeklerin sayısından fazla olduğu görülmektedir. Özellikle vakıf üniversitelerinde sınava girmeyen öğrenci sayısı sınava giren öğrenci sayısından fazla olduğu görülmektedir. Devlet üniversitelerinde ise sınava girenlerin sayısı sınava girmeyenlerin sayısının üç katı fazla olduğu görülmektedir. Özellikle vakıf üniversitelerinde ki sınava giriş oranının düşük olması araştırmacılar tarafından araştırılabilir.


Öğrenciler genel olarak dersleri pasif olarak izledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca sanal sınıf canlı katılım oranlarının cinsiyet arasında anlamlı farklılıklar olduğunu görmekteyiz. Erkeklerin canlı izleme ortalamalarının %21,8 ve kadınların ise canlı izleme ortalamalarının %30,2 olduğu görülmektedir. Kadınlar erkeklere göre dersleri daha çok oranda canlı izlediklerini söyleyebiliriz.


Sanal sınıf toplam katılım oranlarının cinsiyet arasında anlamlı farklılıklar olduğunu görmekteyiz. Erkeklerin toplam izleme ortalamalarının %57,5, kadınların ise toplam izleme ortalamalarının %80,2 olduğu görülmektedir. Kadınlar erkeklere göre dersleri daha çok oranda toplam izlediklerini söyleyebiliriz.

123 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


bottom of page